Algemene vergadering 2018

U heeft tijd? U bent gepassioneerd door InfoDoc? U houdt van samenwerken? Twijfel er dan niet aan om uw kandidatuur te stellen voor bestuurder of commissaris! U hoeft dan enkel uw kandidatuur te versturen via het formulier vóór 13 maart 2018.

De verkiezing van de nieuwe bestuurders gebeurt tijdens de Algemene Vergadering die doorgaat op 20 maart 2018 om 16u30 in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), volgend op het bezoek aan het Instituut.

De agenda ziet eruit als volgt:

 • voorstelling van de rekeningen van het boekjaar 2017
 • voorstelling van het verslag van de commissarissen
 • goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2017
 • voorstelling en goedkeuring van het budget 2018
 • verkiezing met het oog op de vervanging van de uittredende bestuurders: Danielle Couvreur, Guy Delsaut, Dominique Dewind, Stéphanie Fort, Catherine Gérard, Didier Haas, Philippe Laurent, Alain Reisenfeld, Isabelle Somville-Cornet, Marc Van den Bergh, Dominique J.P. Vanpée, Frédéric Vergez, Stephanie Wolbeek
 • voorstelling van de kandidaat-bestuurders
 • stemming
 • voorstelling van het verslag van de raad van bestuur
 • kwijting aan de bestuurders en de commissarissen voor het boekjaar 2017
 • resultaat van de stemming
 • aanstelling van de commissarissen voor het boekjaar 2018

Al onze leden worden vriendelijk uitgenodigd.

Uitnodiging

Download (NL-FR)

Volmacht

Download (NL-FR)


Plaats: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Adres: Jubelpark 1 te 1000 Brussel

Ingang langs de Renaissancelaan, tegenover nr. 42 (u kan dit adres invoeren in uw GPS)

Toegangsplan
Bereiken (NL)