Doc'Moment
Bezoek aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 20 maart 2018 (14:00 – 16:30)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Het KIK werd in 1948 opgericht en is één van de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.

Drie departementen verenigen kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en conservatoren-restaurateurs. Door de confrontatie van hun bevindingen kunnen relevante gegevens worden samengebracht en werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun samenstelling, evolutie, de veroudering van de gebruikte materialen en de middelen om dit tegen te gaan. Elke restauratiebehandeling is gebaseerd op een dergelijke diepgaande voorstudie.

De specialisten verstrekken advies aan onderzoekers, eigenaars van openbare collecties en privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende, pas vernieuwde infotheek ter beschikking van het publiek. De infotheek, die bestaat uit: de fototheek, met meer dan één miljoen fotografische en technische opnamen, de wetenschappelijke bibliotheek die is toegespitst op de items die in de instelling worden bestudeerd, en de archieven van de wetenschappelijke dossiers.

Tijdens het bezoek krijgt u de gelegenheid de restauratieateliers, labo’s, wetebschappelijke beeldvorming te ontdekken en natuurlijk ook de infotheek, archieven en digitaliseringscel.

Dit Doc’Moment wordt om 16u30 gevolgd door de Algemene Vergadering. We hopen dat u ook daar aanwezig bent.


Opendeurdag in het KIK

Op donderdag 1 maart 2018 nodigen we u uit achter de schermen van de studie en restauratie van kunstwerken!

Elke documentatiedienst, atelier en laboratorium van het KIK opent zijn deuren: onze specialisten geven toelichting bij hun werk en delen hun passie!

U kan enkele prestigieuze kunstwerken zien tijdens restauratie.

Afspraak op donderdag 1 maart 2018, van 10 tot 17u. Gratis inkom. Groepen vragen we om te reserveren op info@kikirpa.be.


De uiteenzettingen en het bezoek gebeuren in het Frans en in het Nederlands.

 

Plaats: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Adres: Jubelpark 1 te 1000 Brussel

Ingang langs de Renaissancelaan, tegenover nr. 42 (u kan dit adres invoeren in uw GPS)

Toegangsplan
Bereiken (NL)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment