50 Years of Print

50 Years of Print: Het Belgisch wettelijk depot wordt 50! Terugblik en vooruitzichten – Donderdag 28 en vrijdag 29 april 2016

Voor 50 jaar werd het wettelijk depot opgericht in België. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België op 28 en 29 april 2016 een colloquium. Omwille van de speciale band die ons verenigt met de Koninklijke Bibliotheek, nodigen we onze leden en alle informatie- en documentatieprofessionals uit om deze conferentie bij te wonen. Het zal zeker meer dan de moeite waard zijn.

Het programma vindt u op http://www.kbr.be/actualites/colloque/50YOP/nl.html