Doc'Moments

Algemene informatie

Doc’Moments: de ABD-BVD-studiemoment.

Doc’Moments zijn studiemomenten waar een aan informatie verwant onderwerp meer wetenschappelijk wordt doorgelicht.

De ABD-BVD heeft de sterke wil om er een permanente vorming en uitwisselingsmomenten van te maken. Het gaat over onderwerpen die onze leden uit welke sector ze ook komen, aanbelangen. De samenkomsten starten traditioneel meestal om 14u30 tijdens een weekdag, duren ongeveer 2 uren en gaan zowat maandelijks door (uitgezonderd tijdens de vakantieperiodes).

De Doc’Moments kunnen de vorm aannemen van conferenties, bezoeken, workshops, …

Het Doc’Moment kan ook zich naargelang de problematiek ontrollen over een volledige dag, volgens de locatie misschien zelfs met een maal.

Wij hopen er u talrijk te ontmoeten en laat niet na ons uw suggesties en behoeftes mee te delen.

Voorgaande edities