Februari 2008 - Het gebruik van een Wiki binnen een professionele equipe en in relatie tot de bestaande informaticasystemen

door Christophe Dupriez, informaticus en de Dokters Latifa Ichiche en Geert Verstegen, artsen in het Antigifcentrum

De artsen van het Antigifcentrum vinden het essentieel om onder elkaar de informatie te kunnen delen die zij verzamelen om te kunnen antwoorden op dringende vragen i.v.m. intoxicaties.

De identificatie van het product dat aan de basis ligt van een oproep is steeds het vertrekpunt van een opzoeking. Meestal gebeurt dit aan de hand van de commerciële naam. Onze thesaurus en verschillende databanken helpen onze artsen bij deze taak.

Omdat het opstellen van een interne monografie soms erg nuttig blijkt (bij ongewone problemen, bij het optreden van zeldzame en bijgevolg weinig gekende symptomen, indien men fouten vaststelt in externe bronnen…) beschikken de artsen van de equipe over een nieuw instrument om de expertise van hun collega’s te raadplegen of om hun eigen ervaringen met hen te delen.

JSPWiki, een Wiki-software gebaseerd op Java-technologie, bood ons de mogelijkheid om snel een systeem op poten te zetten in overeenstemming met de bestaande informatica-toepassing. Alle geneesheren werken sinds enige tijd samen aan deze interne medische “encyclopedie”.

De uiteenzetting zal zich toespitsen op het hoe en het waarom vanuit het standpunt van de gebruikers, op de organisatie van het werk en op de gebruikte functionaliteiten. Na deze uiteenzetting zouden de toehoorders een helder beeld moeten hebben van wat een Wiki kan bijbrengen aan een professionele equipe, hoe deze de bestaande systemen kan aanvullen en hoe de invoering in de praktijk verloopt.

Download NL/EN