November 2017 - Gezamenlijke bijeenkomst ABD-BVD/AAFB

Geïntegreerd recordmanagement – de levenscyclus van de informatie als mantra

door Florian Delabie, consulent in informatie management en elektronische archivering bij Docbyte

Informatiebeheer

door Marie-Laurence Dubois, consulent in documentatiebeheer en bestuurlijk archiefbeheer bij Valorescence. President van de ‘Association des archivistes francophones de Belgique’ (AAFB) sinds 2015 en Professor bij de specialisatie ‘Beheer van multimedia documentatiebronnen’ bij de Henallux.

Download (FR)

Het documentmanagement heeft lange tijd opgedeeld geweest tussen documentatieprofessionals, de archiefverantwoordelijken/archiveringsverantwoordelijken, de administratieve equipes, de operationale of IT-managers. Deze splitsingen en vakafdelingenen hebben complexe situaties gecreëerd resulterend in informatieverlies, afwezige of niet op tijd gecommuniceerde informatie, en zelfs  tot een overbrengingingsverhouding van eenzelfde document met dikwijls tegengestelde informatie.

Om deze situatie te remediëren stelt de sprekers een geïntegreerd documentbeheerapproach voor, die beoogt de informatieprofessionals uit te rusten met/te voorzien van noodzakelijke kennis en competenties ter bestrijding van deze belangrijke vraagstukken. Na een theoretische inleiding over het geïntegreerd documentmanagement/documentbeheer en een overzicht van nieuwe uitdagingen (met name de wettelijke) wordt de klemtoon gelegd op nuttige ervaringen van al wat opgezet werd, om de deelnemers toe te laten te begrijpen en rekenschap te geven van de belangrijkheid van een globale visie bij het informatiebeheer en de mogelijke aanpak om het te organiseren.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)