Juni 2015 - Text Mining

“De l’importance d’une analyse de contenu dans la recherche textuelle de bases non structurées”

door Cédric Fairon, directeur du Centre de traitement automatique des langues – UCL

“L’apport du Text Mining dans diverses applications d’intelligence économique, de veille”

door Brice de Béhault, EarlyTracks/Knowbel

Textmining, ook wel textdatamining, verwijst naar het proces om met allerhande ICT-technieken waardevolle informatie te halen uit grote hoeveelheden tekstmateriaal. Met deze technieken wordt gepoogd patronen en tendensen te ontwaren. Concreet gaat men teksten softwarematig structureren en ontleden, transformeren, vervolgens inbrengen in databanken, en ten slotte evalueren en interpreteren.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)