Volg ons ook op @ABD_BVD!

Juni 2009 - Les licences creative commons : le meilleur des deux mondes?

door Pierre-Yves Thoumsin, Advocaat aan de balie van Brussel, Cabinet Tossens & Prioux

Het Creative Commons heeft zich als doel vooropgesteld een alternatief aan te bieden voor het klassieke au-teursrecht dat als heel dwingend wordt ervaren en weinig creativiteit toelaat. Dankzij een reeks door de auteur op maat gemaakte permissieve licenties, effent Creative Commons de weg van een “Alle rechten voorbehouden” model naar een “bepaalde rechten voorbehouden” model. Deze licenties blijken bijzonder aangepast te zijn aan de verspreiding via het internet en laten het catalogiseren van de inhoud op efficiënte wijze toe. In de praktijk zijn deze licenties echter begrensd tot sommige doelgroepen: in essentie degenen waarin de bezoldiging niet het hoofdmo-tief van hun ontstaan was. In deze optiek kunnen deze licenties dus nooit het auteursrecht volledig vervangen. De initiatiefnemers zijn er zich dan ook ten volle van bewust en wensen, dankzij hun originele benaderingswijze, een pragmatische overpeinzing aan te moedigen dat zal leiden tot herziening van het huidige systeem.

Plaats: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)