December 2018 - Een namiddag op het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) en de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers (AOS): documentatie

Een namiddag op ontdekking in de documentatie en zoekinstrumenten of de valorisatiemiddelen van de collecties van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) en de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers (AOS)

Het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht in december 1967. Het huidige CegeSoma werd in januari 2016 in het Rijksarchief geïntegreerd als 4de Operationele Directie en is een referentie-instelling voor de studie van België en zijn buurlanden in de 20ste eeuw, vooral vanuit het perspectief van beide wereldoorlogen.

De opdracht van het CegeSoma is het verzamelen, bewaren, bestuderen en ter beschikking stellen van archief en documentatie over de politieke, sociale, culturele en economische spanningen en breuken in de voorbije eeuw.

Naast het beheer van archiefcollecties, boeken, tijdschriften, foto’s, affiches, geluids- en audiovisuele documenten doet het centrum academisch en publiekshistorisch onderzoek.

Het CegeSoma organiseert studiedagen en nationale en internationale colloquia en publiceert regelmatig wetenschappelijke werken, een geïllustreerd wetenschappelijk tijdschrift (het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis) en een maandelijkse Newsletter.

De collecties van de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers, die opgericht werd na de Tweede Wereldoorlog en geïntegreerd werd in het Rijksarchief op 1 januari 2018, vullen die van het CegeSoma op een opmerkelijke manier aan. De twee diensten bevinden zich in hetzelfde gebouw en hebben de intentie om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst.

Sprekers:

* Mathieu Roeges, historicus, onderzoeker (UGESCO project) in het CegeSoma
* Alain Colignon, historicus, verantwoordelijke van de Bibliotheek van het CegeSoma
* Chantal Kesteloot, historicus, verantwoordelijke publieksgeschiedenis van het CegeSoma
* Alexandra Matagne, historicus, diensthoofd in AOS
* Gert De Prins, historicus, diensthoofd in AOS

* Voorstelling van het CegeSoma en de AOS, van hun collecties en zoekinstrumenten, vragen en antwoorden
* Geleid bezoek van de bibliotheek en de archiefbewaarplaatsen