Bladen voor Documentatie 2019/2 (juni 2019)

 

Woord vooraf

Beste leden van de BVD, ons eerste semester 2019 zat boordevol activiteiten! Op 20 maart hebben we onze gewone Algemene vergadering gehouden: de balans van 2018 is goed. We zijn nog met meer dan 500 bij de BVD – maar niet voldoende studenten – de stand van onze rekeningen is positief, de vooruitzichten voor het budget van 2019 zijn sereen. We hebben een tiental ontmoetingen en een congres georganiseerd, met bovendien de publicatie van de Bladen, en daarbij nog onze website. Op 30 april heeft onze buitengewone Algemene vergadering Guy Delsaut voor een bijkomend jaar bekrachtigd als president. Onze website kondigt u onze activiteiten aan met inschrijvingsformulieren, geeft verschillende nuttige links, publiceert werkaanbiedingen…

Na een goed seizoen 2018, werd onze conferentiecyclus Doc’Moments hervat. Op 26 februari was het aan de “historische” bibliotheek van Leuven, over het thema “Nieuwe open science initiatieven aan de KU Leuven”, met daarna een geleid bezoek aan het gebouw; op 20 maart was het aan FARES (Elsene), over het thema “Fake News. Geruchten en geruis op het internet”, met daarna onze jaarlijkse Algemene vergadering; op 30 april was het aan de Senaat (Brussel), over het thema “Mediacrisis begrijpen en beheren”, gevolgd door rondgang ter plaatse. We hopen u er zo nog 3 of 4 te kunnen aanbieden voor het einde van 2019, op verschillende plaatsen! Ten slotte hielden we op 9 mei ons jaarlijkse congres, het Inforum 2019, over het thema “Stronger together: samenwerking binnen I&D”, in het International Auditorium (Brussel). Dit jaar hebben we de bijdragen van de sprekers gegroepeerd in een eerste meer theoretisch deel, dat transversaal was, en een tweede deel, waarin ervaringen gedeeld werden. Het was ook de gelegenheid om de BVD-Prijs 2019 uit te reiken aan onze laureate, Laurence Maroye! Op 8 oktober organiseren we een atelier met de sponsors van Inforum 2019.

Beste lezers van de Bladen, we zijn blij u dit nummer 20019/2 te bezorgen! Een eerste artikel “Documentalistes et enseignants: alliés pour une meilleure pratique collaborative” sluit volledig aan bij de thema’s van ons Inforum. Het zijn de eerste resultaten van het netwerk Dédale, dat Belgische hogescholen verenigt en van gedachten wisselt over verwachtingen en good practices. Daarna is er – in het Engels – een artikel dat zich bevraagt over het indexeren van boeken in het tijdperk van het digitale en AI: “Reading books by the Numbers”. Een veelomvattend onderwerp! Vervolgens gaan we terug naar de basis, een bibliothecaris vertelt ons wat, in zijn jeugd, geleid heeft tot zijn roeping: “La lecture en bibliothèque scolaire”. Dit is een getuigenis. Om verder te gaan, het verslag van een ontmoeting, in IJsland: “IIPC Hackathon sur l’automatisation des contenus”. Het gaat om een voorloper van het grote project PROMISE, over de archivering van het web, waarover we het in volgende nummers zullen hebben. Uiteindelijk vindt u onze vaste rubrieken terug, de informatie over het beroep en het overzicht van de tijdschriften.

In naam van de ploeg van de Bladen wens ik u veel leesplezier, en daarna, een mooie zomer!

Alain REISENFELD
Bestuurder ABD-BVD

 

Documentalistes et enseignants alliés pour une meilleure pratique collaborative

Virginie COENE et Aurélie MAROQUIN, bibliothécaires-documentalistes, Haute École Léonard de Vinci

In het academische milieu staat de relatie tussen onderwijzer en documentalist in het centrum van de hedendaagse bekommernissen over het beroep. Of die relatie nu onbestaande is of gericht op consumptie, coöperatie of samenwerking, het lijkt essentieel voor de documentalist om die relatie te definiëren opdat ze kan openbloeien. Dit artikel breidt een vervolg aan een studiedag die in augustus 2018 georganiseerd werd door de vereniging Dédale om ervaringen te delen van partnerships die bestaan tussen beide beroepen in de verschillende hogescholen die vertegenwoordigd waren. De analyse van de data die verzameld werden via de tool Wooclap gedurende de hele studiedag, alsook de samenwerkingsinitiatieven die opgezet werden naar aanleiding ervan zullen uiteengezet worden.

Download (FR)

“Reading Books ‘by the Numbers’?” Studying Literature with Big Data instead of the Canon

Alexandre JACOBS, Consultant en Gestion Documentaire/Business Analyst
ABD-BVD Prijs 2017

Het artikel maakt een theoretische analyse van de impact van big data en statistieken op literaire studies, die verankerd zijn in een traditie van esthetica: concreet wordt een poging ondernomen om, enerzijds, te schetsen hoe het literatuuronderwijs er zou kunnen uitzien indien gebruik gemaakt zou worden van big data, en anderzijds, te bepalen of (en in welke mate) de literaire kritiek deze verandering zou kunnen overleven. Om dit te doen bekijkt het artikel de beperkingen van close reading (dat geassocieerd wordt met de literaire kanon, en dus bepaalde genres, auteurs of romans belicht als zijnde representatief voor een blijk van kwaliteit) en distanced reading (wat berust op kwantitatieve waarnemingen, t.t.z. tendensen die afgeleid worden uit literaire teksten). Het artikel buigt zich over het nut dat het gebruik van de ene of de andere methode kan hebben, maar vraagt zich ook af wat het maken van de ene keuze impliceert voor de andere. Ten slotte zal het artikel het hebben over de leefbaarheid van een methode die aan beide praktijken schatplichtig is.

Download (EN)

La lecture en bibliothèque scolaire : expérience personnelle

Jean-Bosco ADIATE MFUM-EKONG, Bibliothécaire à l’ISTA/Kinshasa (République Démocratique du Congo)

Het artikel wordt voorgesteld in de vorm van een getuigenis van persoonlijke ervaring.

Download (FR)

Download het volledige nummer