Bladen voor Documentatie 2018/3 (september 2018)

Woord vooraf

Beste leden van ABD-BVD, eens te meer biedt ons tijdschrift Bladen voor Documentatie, voor dit derde kwartaal van 2018 een gevarieerd nummer, met een inhoud die tegemoetkomt aan onze professionele interessesferen!

Clothilde Vassaire-Agard en Jean-Philippe Accart  wijzen in hun artikel “Comment l’esprit entrepreneurial vient aux bibliothécaires-documentalistes”, soms stimulerende pistes met betrekking tot de toekomst van onze beroepen. De auteurs hebben net een boek gepubliceerd over het onderwerp (Bibliothécaires, documentalistes : tous entrepreneurs ?). Jean-Philippe Accart is overigens uitgenodigd als gastspreker tijdens ons Doc’Moment van oktober 2018.
In haar artikel “Sources et traces numériques” vertelt Marie-Anne Chabin ons in welke mate we omringd zijn door gegevens, en dat is niet nieuw! Zij illustreert ons dit met enkele mooie choreografische metaforen. De auteur was een van de sprekers op Inforum 2018.
Een artikel van Siham Alaoui, “Étude de l’utilisabilité d’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) : le cas d’une bibliothèque spécialisée d’une organisation publique marocaine”, wijdt uit over het onderzoek van de auteur naar de percepties en praktijken ten overstaan van de toepassing van nieuwe instrumenten. Gelet op de lengte van deze stevige tekst, met veel bronvermeldingen, publiceren we nu een eerste deel. Het vervolg wordt gepubliceerd in het nummer van maart 2019.
Tot slot volgt nog een artikel van Philippe Vanstippen, “Le projet de migration des bases de données et catalogues des partenaires WEBDOCTES”. Hij geeft ons een beschrijving (of diagnose!) van het migratieproces van de verschillende gegevensbanken en catalogi van medewerkers van een associatie van verschillende bibliotheken en documentatiecentra, die een netwerk vormen en actief zijn op het vlak van gezondheidsbevordering in Brussel en Wallonië.

In dit nummer vindt u een eerste reeks gegevens van onze sponsors. Zij hebben bijgedragen tot het welslagen van ons Inforum! Aarzel niet om contact met hen op te nemen voor meer informatie.

Zoals elk kwartaal sluiten we af met een vooruitblik op de nieuwe publicaties. U vindt hier twee boekbesprekingen en de recensie van de gespecialiseerde tijdschriften. Onze associatie zet al haar activiteiten voort, zowel de gebruikelijke als andere.

Het volgende nummer van Bladen voor Documentatie wordt een “special over oorlog en vrede”, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand van 11 november 1918.

Wij stellen onze nieuwe leden voor om zich in te schrijven bij het begin van het academische jaar (september-oktober) en te profiteren van een verlengde bijdrage tot eind volgend jaar (2019).

Er volgen vier maandelijkse conferenties, onze Doc’Moments, van nu tot eind december; er zijn er tien per jaar. In december 2018 is er ook een workshop van professionals. En natuurlijk ons jaarlijks congres, Inforum, dat plaatsvindt tussen eind april en midden mei 2019.

Aarzel niet om onze agenda te raadplegen op onze website ABD-BVD voor al deze activiteiten, en nog andere die zullen volgen!

In naam van al mijn confraters – en zusters – van ABD-BVD wens ik iedereen een fijne start voor het najaar!

Alain REISENFELD

Comment l’esprit entrepreneurial vient aux bibliothécaires-documentalistes

Clotilde VAISSAIRE-AGARD, Consultante, formatrice, éditrice ; CF2ID / Éditions KLOG
en Jean-Philippe ACCART, Bibliothécaire, documentaliste, formateur ; Directeur Bibliothèque et Archives, École hôtelière de Lausanne

In dit artikel staan we stil bij de informatie-, documentatie- en bibliotheekberoepen die zich op een keerpunt in hun geschiedenis en ontwikkeling bevinden. We bekijken in eerste instantie de redenen – sociaal, economisch, politiek of op het vlak van management – waarom verandering noodzakelijk is binnen het beroep.
Vervolgens wordt ingegaan op vragen in verband met hun zichtbaarheid, de concurrentie die ze het hoofd moeten bieden, wat leidt tot een reflectie over hun toekomst: entrepreneur- en/of intrapreneurschap, opleiding en consultancy lijken mogelijke opties, of dat nu binnen een instelling dan wel een onderneming is, met het statuut van zelfstandige, of als onderdeel van een netwerk van zelfstandige werknemers. Tot slot lijken bepaalde competenties essentieel voor een geslaagd intrapreneurschap.

Download (FR)

Sources et traces numériques : une nouvelle chorégraphie

Marie-Anne CHABIN, cabinet Archive 17

Het artikel is opgesteld naar aanleiding van een conferentie gegeven door de auteur in het kader van Inforum 2018, We manage everything, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie op 5 mei 2018 te Brussel.

Gegevens zijn alomtegenwoordig: er wordt over gesproken en we kunnen ze zien. Men zegt ook dat “het gegeven” het begrip document verdringt. Dat heeft weinig belang, als je een beetje graaft, verder kijkt dan de drager, dan zijn er altijd mensen die het geschreven woord (beeld, klank) gebruiken voor twee universele doeleinden: sporen van de rechten en plichten van de mensen registreren, bronnen van kennis vormen om individuen en burgers te vormen. Met de digitalisering zijn er altijd informatiesporen en informatiebronnen. Ze zien er gewoonweg niet meer hetzelfde uit, ze interageren anders, sneller, en evolueren terwijl ze nieuwe figuren tekenen…

Download (FR)

Étude de l’utilisabilité d’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) : le cas d’une bibliothèque spécialisée d’une organisation publique marocaine (1ère partie)

Siham ALAOUI, Étudiante au doctorat, département des sciences historiques, Université Laval, Québec, Canada

Informatietechnologieën worden tegenwoordig massaal gebruikt. In Marokko zien we in de bibliotheken steeds meer projecten waarbij documenten worden geïnformatiseerd. Deze projecten komen tot stand door de invoering van documenteninformatiesystemen, zogenaamde geïntegreerde bibliotheekbeheersystemen (GBBS). Die beogen een automatisering van de bibliotheektaken. Na afloop van het project en de roll-out van deze GBBS, zijn deze systemen bestemd om te worden gebruikt door de werknemers van de organisaties. Het gebruik van deze systemen wordt evenwel in vraag gesteld: de individuele perceptie ten aanzien van deze systemen is een van de bepalende factoren. Dit artikel presenteert een verkennend-beschrijvend onderzoek van deze factoren in de Marokkaanse organisatorische context.

Download (FR)

Le projet de migration des bases de données et catalogues des partenaires WEBDOCTES

Philippe VANSTIPPEN, Consultant en gestion documentaire, anciennement attaché au RESOdoc

Dit artikel beschrijft het migratieproces van verschillende gegevensbanken en catalogi van medewerkers van het netwerk WEBDOCTES, een associatie van verschillende bibliotheken en documentatiecentra die actief zijn op het vlak van gezondheidsbevordering in Brussel en Wallonië.

Download (FR)

Download het volledige nummer