Bladen voor Documentatie 2011/1 (maart 2011)

cover2011-1_smallWoord vooraf

U zal ondertussen wel al hebben gemerkt dat de Bladen voor Documentatie niet alleen bestaan uit achtergrondartikelen. Het is inderdaad zo dat u op het einde van elk nummer verschillende rubrieken kan ontdekken. Hoewel deze niet allemaal telkens aanwezig zijn, maken ze op regelmatige basis deel uit van ons driemaandelijks vakblad. Ik neem in dit eerste nummer van 2011 de gelegenheid te baat om u de principes van deze verschillende rubrieken in herinnering te brengen.

Laat ons aanvangen met de meest recurrente: Een blik op de pers. Deze is samengesteld uit samenvattingen van artikelen uit de professionele literatuur die wij als interessant ervaarden. De Documentaliste – Sciences de l’information, Lectures, Information – Wissenschaft & Praxis of het net van de pers gerolde Meta (die wij bij deze goede vaart wensen) zijn maar een handvol voorbeelden van de tijdschriften die wij volgen. Tevens wensen wij er op te wijzen dat deze rubriek gedurende vele jaren het kind van Jacques Henrard was en waarvan het beheer recentelijk werd toevertrouwd aan Natacha Wallez. We kunnen eigenlijk Jacques nooit genoeg bedanken voor al het gepresteerde werk voor de Bladen en voor de BVD in het algemeen.

Wat de nieuwe boekuitgaven betreft hebben wij twee complementaire rubrieken. Enerzijds de Nieuwe publicaties die u op synthetische wijze laat kennismaken met de nieuwe werken in ons vakgebied die wij mochten ontvangen van de uitgevers en anderzijds de Boekbesprekingen die een kritische blik werpen op recente boeken of tenminste gelezen door verschillende professionelen.

Conferenties zijn eveneens een belangrijke bron van permanente educatie. Wij ontvangen regelmatig teksten van sprekers die zo vriendelijk waren hun gesproken woord om te zetten in tekst. Naast deze artikelen is er ook nog de rubriek Verslag die ons het oordeel van een buitenstaander brengt, als het ware een persoon uit het publiek die zijn visie weergeeft van een conferentie of een colloquium en bijgevolg niet van de hand van één van de sprekers.

En dan “last but not least” laat Docs in voorraad de lezer kennis maken met bibliotheken, documentatiecentra of archieven door hun diensten en hun geschiedenis te belichten. En hier ook wordt de invalshoek van buitenuit bevoorrecht: deze presentaties zijn de resultante van een bezoek ter plaatse en van documentaire opzoekingen.

Zowel als voor de artikelen kunnen deze rubrieken alleen blijven gepubliceerd worden door de “goodwill” van hun respectievelijke auteurs waarvan u ook – indien u dit wenst – morgen kan deel van uitmaken. Indien u mocht geïnteresseerd zijn, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Onze volgende afspraak is gepland in de loop van de maand juni en zal een speciaal nummer worden rond ethiek en informatie.

Guy DELSAUT

E-infrastructuren voor cultureel erfgoed

Rosette VANDENBROUCKE, GRID Coordinator, Belnet, Vrije Universiteit Brussel – BEGrid
Elena PHALET, Wetenschappelijke medewerker, Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)

Europese en zelfs wereldwijde e-infrastructuren (netwerken, gedistribueerde computerinfrastructuren, datainfrastructuren) hebben hun opmars gemaakt in het voorbije decennium. Ze openen nieuwe deuren voor onderzoek in alle domeinen. Bandbreedte, rekencapaciteit en opslagcapaciteit die ten dienste staan van onderzoek zijn nooit voordien zo groot geweest. De culturele sector is tot nu toe minder vertrouwd met dit nieuw aanbod maar wil daar verandering in brengen. Internationale projecten in de humane wetenschappen en kunst nemen de uitdagingen van deze nieuwe technologieën aan. In het bijzonder zal het DC-NET-project (Digital Cultural Heritage Network) nagaan hoe e-infrastructuren op nationaal en internationaal vlak een meerwaarde aan de sector van het culturele erfgoed kunnen bieden en hun onderzoeksprioriteiten stoelen op de nieuwe perspectieven die het gebruik van einfrastructuren opent.

Download (NL)

Zoeken naar juridische informatie in de EU: Steeds meer bomen maar nog te weinig bos

Marc van OPIJNEN, Sr. adviseur rechtsinformatica, Raad voor de rechtspraak – spir-it

Om goed te kunnen acteren in de Europese Unie (EU) dienen burgers en juristen toegang te hebben tot juridische informatie van de EU maar ook hebben ze behoefte aan juridische informatie uit andere lidstaten. De laatste jaren zijn veel initiatieven genomen om deze informatie op internet beschikbaar te maken maar desondanks is deze informatie vaak slecht toegankelijk: gegevens zijn nauwelijks met elkaar in verband gebracht, informatiebronnen worden niet eenduidig geïdentificeerd, metagegevens zijn niet geharmoniseerd en databanken kunnen vaak niet worden doorzocht met criteria die voor juristen het meest voor de hand liggen. In dit artikel worden de belangrijkste informatiebronnen besproken. Daarbij worden semantische interoperabiliteitsproblemen met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Voorts worden enkele ontwikkelingen besproken die perspectief bieden voor de langere termijn.

Download (NL)

L’enquête française “Métiers Salaires 2010” de l’ADBS

Loïc LEBIGRE, Responsable du service emploi-formation, Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS)

Dit artikel geeft de voornaamste resultaten van een rondvraag binnen de verschillende I&D-beroepen naar opleiding, looninschaling, beroepsituatie e.d.m. vorig jaar in Frankrijk georganiseerd door de Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS). 2820 I&D-professionals namen hieraan deel via een onlineformulier. De huidige resultaten worden getoetst aan een gelijkaardige enquete uit 2005 zodat een inzicht bekomen wordt in de beroepsontwikkelingen over de laatste vijf jaar. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de jongere professionals als een adept van de “Y-generation”.

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van een presentatie door de auteur tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement, Brussel dat gezamelijk werd georganiseerd door de ABD-BVD en de ADBS op 28 januari 2011.

Download (FR)

Verslag
Journée d’étude à la Bibliothèque du Parlement européen, à Bruxelles

Carole GUELFUCCI, Responsable Documentation, Darrois Villey Maillot Brochier (Paris)

Download (FR)

Verslag
Lecture, bibliothèque et société : Colloque APBD organisé en hommage à André Canonne

Michel MUYLAERT-GOBERT, Documentaliste, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Download (FR)

Download het volledige nummer