Volg ons ook op @ABD_BVD!

Bladen voor Documentatie 2006/1 (maart 2006)

Woord vooraf

Een nieuw jaar voor de Bladen begint met dit nummer en de planning wil dat deze uitgave zeer kort volgt op onze Algemene Vergadering. Op het moment dat ik deze lijnen neerschrijf, heeft nog geen enkel van de twee evenementen plaats gevonden en kan ik noch wensen of voorspellingen uitdrukken. Wanneer u deze tekst zal lezen, volstaat het om het heden te veranderen in het verleden en te verifiëren of deze laatsten ondertussen zijn gerealiseerd.

Meerdere bestuursleden zijn aan het einde van hun mandaat. Ik denk nochtans dat slechts enkelen van hen het schip zullen verlaten en ik voorzie zelfs dat er een of twee, wie weet zelfs misschien drie, nieuwe zullen bijkomen. Dat deze nieuwe leden welgekomen zijn . Er is zeker geen gebrek aan werk en geloof mij, de sfeer is uitstekend in het team. Ik kan dit bevestigen zonder het tegendeel te vrezen

Ons team van de Bladen zal dezelfde weg blijven volgen en als ik de echo’s mag geloven, worden zijn acties gewaardeerd door de lezers. Wij hebben slechts één ambitie: op dezelfde manier verder gaan om u geïnformeerd te houden over de actualiteiten ivm theorie en praktijk van de documentaire wetenschappen, dit met aangenaam gepresenteerde kwaliteitsartikels.

Maar weet u dat het niet nodig is om lid te zijn van de Raad van Beheer om deel uit te maken van het redactieteam van de Bladen? Het is ook niet nodig om een lange ervaring in informatie en documentatie te hebben. Integendeel, wij willen het team verjongen om zodoende onze toekomst te verzekeren. Als u ons een beetje van uw tijd kan aanbieden, kom u dan bij ons vervoegen. Wij hebben projecten en wij hebben u nodig om ze te realiseren. Ik beloof het u: u zal er geen spijt van hebben, u zal veel leren en uw professioneel netwerk vergroten. Aarzel niet om mij te contacteren op het volgende adres <cahiers-bladen@abd-bvd.net>, hetzij om u bij ons te vervoegen, hetzij om ons een artikel aan te bieden of voor alle vragen in verband met dit woord vooraf.

Dank bij voorbaat.

Simone JÉRÔME

Les nouvelles tendances des langages documentaires

Ron DAVIES, Expert conseil indépendant

Nieuwe toepassingen voor het beheren van informatie, de mondialisering van de informatiemaatschappij, het vaste gamma van bronnen beschikbaar op het Internet en de droom een semantisch Web te creëren: al deze evoluties hebben nieuwe noden doen ontstaan en hebben sterk de kaart van de documentaire talen door mekaar gehaald. Nieuwe soorten instrumenten zijn daardoor tot stand gekomen, zoals de taxonomie en de ontologie. De auteur verduidelijkt welke de invloed van deze tendensen is op de ontwikkelingsactiviteiten of op de herziening van nationale en internationale normen en geeft ons een gedetailleerd overzicht ivm de update van vier nog in uitvoering zijnde inspanningen.

Het artikel is opgesteld naar aanleiding van een conferentie gegeven door de auteur in het kader van Inforum 2005, “Informatiesystemen: fictie en werkelijkheid”, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie op 28 april 2005 te Brussel.

Download (FR)

Les bases de données spatiales

Jean-Paul DONNAY, Professeur ordinaire, Université de Liège – Unité de Géomatique

Achter “de kaart”, het meest gebruikte medium om de ruimteinformatie te bereiken, zijn er gegevens, die men heeft moeten verzamelen, opslaan en, onder digitale vorm beheren sedert bijna een halve eeuw. Deze gegevens ivm aardrijkskunde en ruimte, presenteren verschillende bijzonderheden waarvan de minste zeker niet de aanwezigheid is van een meetkunde die verondersteld wordt de portie van de landoppervlakte weer te geven dat één of meer thematische eigenschappen in zich draagt. Los van de techniek van het verzamelen van geografische informatie (topografie, fotogrammetrie, enz), van de visualiseringstechnieken (cartografie) en aanpak (ruimtelijke analyse), heeft alleen al het beleid van de informatie een belangrijke evolutie in de loop van de laatste decennia gekend. Uitgaande van bestandensystemen, heeft het beheer van de ruimteinformatie achtereenvolgens op steeds meer uitgewerkte modellen van databasebeheer een beroep gedaan, om alzo vandaag de dag de meest betrouwbare bronnen van de zeer geavanceerde gegevensbanken te exploiteren berustende op het model “objectrelationeel”.

Download (FR)

Een kort overzicht van data warehousing en OLAP

Jef WIJSEN, Professeur, Université de Mons-Hainaut (UMH) – Institut d’Informatique

Veel organisaties hebben in de loop der jaren een overstelpende hoeveelheid gegevens verzameld in diverse database-systemen. De term “data warehousing” omvat de technologie om deze operationele en historische gegevens in een geïntegreerde en samengevatte vorm beschikbaar te maken voor de bedrijfsvoering van een organisatie. Het analyseren en verwerken van deze geaggregeerde informatie staat bekend onder termen als “OLAP (Online Analytical Processing)” en “data mining”. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van deze nieuwe technologieën, die de laatste jaren in een stroomversnelling zijn geraakt.

Download (NL)

Eurovoc, thésaurus multilingue : maintenance et aspects – Exemple à la bibliothèque du Parlement européen

Isabelle GAUTIER, Spécialiste de l’information. Représentante du Parlement européen au Comité de maintenance Eurovoc. Chargée du groupe de travail “Coordination de l’indexation” à la bibliothèque du Parlement européen

Eurovoc is een meertalige thesaurus aanvankelijk speciaal opgesteld voor het behandelen van documentaire informatie van de Europese unie. Het artikel bespreekt eerst en vooral de Eurovoc thesaurus, zijn beheer en zijn onderhoud en nadien zijn dagelijks gebruik in de bibliotheek van het Europese Parlement en in andere activiteitendomeinen van het Europese Parlement.

Het artikel is opgesteld naar aanleiding van een conferentie gegeven door de auteur in het kader van het Inforum 2005, “Informatiesystemen: fictie en werkelijkheid”, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie op 28 april 2005 te Brussel.

Download (FR)

Verslag
Cash for knowledge? Ethical implications of Patenting Academic Research : Quatrième Forum Éthique de la Fondation Universitaire

Simone JÉRÔME, Éditrice des Cahiers de la Documentation

Download (FR)

Download het volledige nummer