Vincent Maes, nieuw erelid

Na 22 jaar in de Raad van bestuur heeft Vincent Maes besloten om deze te verlaten. Hij heeft de functies uitgeoefend van Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris-generaal, alsook coördinator van het Inforum. Om hem te bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging gedaan heeft, werd er op de Algemene vergadering van 24 maart 2015 besloten om hem tot erelid te benoemen. We willen hem daarmee van harte feliciteren!