Twee dossiers in de Bladen

Dit trimester biedt de Bladen voor Documentatie u twee dossiers aan, één over het fotoarchief en één over de webarchivering met het project PROMISE.

Veel leesplezier en een prettige zomer!

Bladen voor Documentatie 2020/2