Presentaties Inforum 2016 nu beschikbaar

We delen u mee dat de presentaties van Inforum 2016 “In information we trust!!!” op de website raadpleegbaar zijn.

In de loop van 2017 zal Bladen voor Documentatie de uitgeschreven teksten publiceren.