Een deels vernieuwde ploeg aan het hoofd van de ABD-BVD

Bij de buitengewone Algemene vergadering van 30 april jl. hebben de aanwezige leden Guy Delsaut als voorzitter aangewezen voor een bijkomend jaar. Op grond van de statuten kan hij zo onze vereniging voor een zesde opeenvolgend jaar leiden. Hij wordt voortaan bijgestaan door twee nieuwe vicepresidenten: Christopher Boon, oud-voorzitter en lid van de Raad van bestuur sinds 2001, en Sara Decoster, lid van de Raad van bestuur sinds 2013. Michèle Orban wordt bevestigd in de functie van secretaris-generaal. Stéphanie Fort behoudt eveneens haar functie van schatbewaarster.