De Bladen in lente 2018

In deze lente is het eerste nummer van de Bladen voor Documentatie voor dit jaar 2018 gepubliceerd. U zult artikelen vinden die herinneren aan de Inforum 2017, als nieuwe originele artikelen.

Veel leesplezier!

Bladen voor documentatie 2018/1