11 jaar Bladen voor Documentatie fulltext online

U vindt de artikels gepubliceerd in Bladen voor Documentatie tussen 2004 en december 2014 full-text terug op de ABD-BVD-website. We herinneren u eraan dat we trachten om de arikels een jaar na publicatie digitaal ter beschikking te stellen. We blijven ons inspannen om onze archieven ook de komende maanden verder online te zetten.

Indien u schrijverstalent heeft en u wenst een artikel over uw vakkennis of uw ervaringen over enig aspect van informatie in ons tijdschrift te publiceren, contacteer ons, we zijn steeds op zoek naar kwaliteitsvolle bijdragen. We verzoeken u wel om de auteursrichtlijnen op te volgen.

ABD-BVD dankt de bestuurders die vrijwillig het behoud en de verspreiding van ons erfgoedmateriaal opvolgen: Catherine Gérard, Guy Delsaut, Stéphanie Fort en Stephanie Wolbeek.