Inforum 2016
In information we trust!!!

Donderdag 12 mei 2016 (09:30 – 17:00)

in samenwerking met:

logo_kbr_2010

Inforum2016_bonshommes

met de steun van

ebsco logo 294logo_lm_2015

Voormiddag

Moderator: Eva Simon, docent informatiewetenschappen Bibliotheekschool Gent

8:45-9:30 Onthaal

9:30-9:45 Inleiding en voorstelling van de dag

Guy Delsaut, voorzitter ABD-BVD
Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België
Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2016

9:45-10:30 Factchecken: een rol voor informatieprofessionals

door Peter Burger, universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden

Feiten checken is van het grootste belang in een tijd waarin het nieuws in toenemende mate via sociale media uit nieuwe, onbekende bronnen komt. Gelukkig neemt ook het aantal middelen om die bronnen te checken (zelfs automatisch!) toe.

Dit is de factcheck-paradox: wij kunnen dankzij internet beter geïnformeerd zijn dan enige generatie voor ons, maar er zijn ook sterke tegenkrachten die de onwetendheid blijven bevorderen. Welke middelen staan ter beschikking en welke rol kunnen informatieprofessionals spelen om de feiten van de misinformatie te onderscheiden. Deze lezing laat aan de hand van recente mediamissers zien welke fouten worden gemaakt en hoe die te voorkomen zijn.

10:30-11:15 Filteren of doorprikken: hoe gaan we om met media en informatiebubbels

door Andy Demeulenaere, algemene coördinator Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid

De hoeveelheid informatie en het aantal media om die te ontdekken stijgen zienderogen. Iedere keer weer gaat de mens op zoek naar manieren om een weg te vinden door de informatiewildernis. Het landschap van kranten, radio en televisie is in verandering. Online en social media vormen het nog steeds te overwinnen wilde westen.  Welke wegen leggen de pioniers voor ons aan, hoe gaan we zelf op verkenning en hoe raken we ter plaatse zonder ingeperkt te worden tot de platgetreden paden? Voor welke filters kiezen we? En hoe gaan we er mediawijs mee om?

11:15-11:45 Netwerkmoment

11:45-12:30 De zorg voor de bruikbaarheid van informatie en kennis: een kernvraag!

door Gilles Balmisse, consultant in technologiemanagement

De behoefte om medewerkers relevante en direct bruikbare informatie aan bieden, vereist dat de organisatie een information governance framework uitwerkt. Een van de moeilijkste uitdagingen daarbij is waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat de informatie en de kennis onmiddellijk bruikbaar dient te zijn. Het doel van de uiteenzetting is na te gaan wat de bruikbaarheid van informatie betekent en hoe ze gegarandeerd kan worden.

Lunch in het kader van 20 jaar Inforum opgeluisterd door het Pepa Niebla Trio

Namiddag

Moderator: Évelyne Luctkens, project & Bid manager IRIS Professional Solutions

14:00-14:20 Uitreiking ABD-BVD-Prijs

door Isabelle Cornet-Somville, vice-voorzitter ABD-BVD, juryvoorzitter ABD-BVD-Prijs

14:20-15:05 De betrouwbaarheid en validiteit van wetenschappelijke publicaties

door Jan Bollansée, teamleider e-bronnen & beleidsondersteuning, Universiteitsbibliotheekdiensten
en Linda Stoop, informatiespecialist onderwijs Groep Wetenschap en Technologie, en Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschap (FaBeR), bibliotheek 2Bergen, KU Leuven

Wetenschappelijke publicaties genieten een reputatie van absolute betrouwbaarheid. In deze bijdrage focussen de sprekers in eerste instantie op de intrinsieke en uiterlijke kenmerken van wetenschappelijke informatie. Bij nader inzien volstaan die eigenschappen echter niet om volledig te kunnen vertrouwen op onderzoeksresultaten en de manier waarop ze verspreid worden: de praktijk leert dat vooringenomenheid en manipulatie nooit a priori uit te sluiten vallen. Gelukkig beschikt de informatievaardige lezer over extra instrumenten om validiteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijke literatuur correct te kunnen inschatten. Die worden besproken in het tweede deel van de presentatie.

15:05-15:50 De nauwkeurigheid van de informatie op Wikipedia controleren: enkele tips…

door Guy Delsaut, zelfstandig informatieprofessional, Wikipedian

In 15 jaar is de gezamenlijke online encyclopedie Wikipedia uitgegroeid tot een essentiële bron van informatie. De betrouwbaarheid van de opgenomen informatie geeft echter aanleiding tot veel discussie en controverse. Zonder blindelings aan te nemen of te verwerpen wat er gepubliceerd is, zal het gebruik efficiënter worden wanneer we op de hoogte zijn van de precieze werking en hoe de informatie kan getoetst worden. De toelichting bekijkt de herkomst van foute informatie en op welke manier de lezer de betrouwbaarheid kan nagaan. Een duik backstage Wikipedia

15:50-16:00 Uitleiding van de dag

door Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2016

16:00-17:00 Receptie

Praktische informatie

Datum: donderdag 12 mei 2016

Plaats: Lippenszaal, Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 2, 1000 Brussel

Talen: Simultaanvertaling Frans/Nederlands en Nederlands/Frans

Inschrijvingskosten:

ABD-BVD-leden leden verwante
verenigingen(*)
niet-leden
Conferentie gratis € 100 € 200
Lunch € 25 € 25 € 25

(*) Indien aantoonbaar lid van een van volgende verenigingen geniet u van het voordeeltarief:

AAFB, ABF, ADBS, AIFBD, AGBD, APDB, ALBAD, BIBForum, BIS, CILIP, DGI, FAF, Fedisa Belgium, FELNET, FIBBC, KEI, KNVI, RBD Santé en VVBAD.

De inschrijving geeft toegang tot de lezingen en recht op de documentatie alsook de koffie/verfrissingen.

U kan lid worden van ABD-BVD on line op deze website. Lidmaatschap geeft tal van voordelen en schommelt tussen € 12,50 voor studenten en € 150 voor ondernemingen en ministeries.

Inlichtingen:

Voor verdere inlichtingen kan u contact nemen met de Belgische Vereniging voor Documentatie via inforum@abd-bvd.be

Hoe naar de Koninklijke Bibliotheek van België:

Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang “Gutenberg” op de Kunstberg (ingang nr. 2 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden. Gelieve u dan ook tijdig aan te melden.

Toegangsplan:
Download (FR-NL)

Inschrijving

Inschrijving via onze website: Inschrijven voor Inforum