Inforum 2017 Changing publics, changing services

Donderdag 18 mei 2017 (09:00 – 17:00)

Inschrijven voor Inforum

Voormiddag

Moderator: Filip Callewaert, verantwoordelijke Informatie- en Archiefbeheer, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

9:00-9:30 Onthaal

9:30-9:45 Inleiding en voorstelling van de dag

Guy Delsaut, voorzitter ABD-BVD
Sara Lammens, algemeen directeur a.i. Koninklijke Bibliotheek van België
Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2017

9:45-10:30 De evolutie van de documentatiefunctie: gebruikers, structuren en informatie- en documentatieprofessionals

door Sophie Ranjard, onderzoeksverantwoordelijke, Kynos

Het documentatielandschap heeft zich binnen de bedrijfswereld duurzaam ontwikkeld door de dematerialisering van data en het verstrekken van een gedetaillerder en een eenvoudiger toegankelijke content voor de gebruikers. Niettegenstaande documentatiestructuren minder zichtbaar werden binnen de informatie omgeving, blijven informatie- en documentatieprofessionals nog steeds actief op het vlak van contentattendering, documentaire portals en de dienstverlening aan de gebruikers. Aan de hand van enquêtes naar de informatiebehoeften en de uitwisseling van ervaringen tussen professionals kan men komen tot een interne herpositionering van de I&D-deskundige.

10:30-11:00 Netwerkmoment

u aangeboden door

11:00-11:45 Welke rol voor wetenschappelijke bibliotheken in een veranderende studie- en publicatieomgeving

door Hilde Van Kiel, directeur KU Leuven Bibliotheken

Het academisch onderwijs onderging de afgelopen jaren grondige wijzigingen: meer zelfstudie, meer groepswerken, minder ex cathedra onderwijs. Ook de volgende jaren zien we nog sterke evoluties waarbij onderwijs en onderzoek nog dichter bij elkaar worden geplaatst. Hoe hebben onze wetenschappelijke bibliotheken deze veranderingen gevoeld en hoe spelen we nu en in de toekomst hier op een adequate manier op in? Hoe meten we of onze aanpassingen voldoen aan de verwachtingen?

De onderwijsevolutie wordt vooral op ruimtelijk vlak gevoeld door de bibliotheken maar ook de absolute kern van onze activiteiten, namelijk informatievoorziening, nadert een kantelpunt. Funders, universiteiten en onderzoekers beseffen dat het huidige publicatiemodel anders kan en moet. Hoe volgen bibliotheken dit op en wat zijn gevolgen voor onze wijze van betrokkenheid, ons personeelsbestand en de verwachtingen van onderzoekers naar wetenschappelijke bibliotheken als informatievoorzieners?

11:45-12:30 Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken

door Ingrid De Pourcq, bibliothecaris Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), bestuurslid Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) organiseert geregeld een rondetafelgesprek voor kunst- en museumbibliothecarissen. Het is hét moment om met 12 collega’s op basis van 5 stellingen rond een thema te discussiëren en best practices uit te wisselen.

De thema’s variëren maar telkens komen dezelfde vragen bovendrijven: voor wie werken we, wat willen onze gebruikers, wat betekenen we voor hen? Kunstbibliotheken sluiten zich aan bij de wensen en noden van de grotere organisatie, het museum of de school of arts, de eerste gebruikerskring. Onderzoekers en studenten willen informatie over een onderwerp op één (digitale) plek vinden. Samenwerking met archief, beeldbeheer en onderzoek is essentieel om volledige informatie over kunst- en erfgoedcollecties te bezorgen. Er komen vragen uit andere musea, nationaal en internationaal. Hoe bereik je de museumbezoeker? Welke rol spelen we bij de bredere appreciatie van kunstcollecties? Welke invloed heeft dit op de bibliotheekwerking, op communicatie en collectiebeleid?

Lunch

Namiddag

Moderator: Sophie Vandepontseele, Directeur Hedendaagse verzamelingen, Koninklijke Bibliotheek van België

14:00-14:20 Uitreiking ABD-BVD-Prijs

door Sara Decoster, bestuurder ABD-BVD, jurylid ABD-BVD-Prijs

14:20-15:05 Nieuwe publieken, nieuwe dienstverlening

door Thierry Pardé, afgevaardigde voor strategie en onderzoek, Bibliothèque nationale de France

De digitale revolutie en de gedragswijzigingen van de gebruikers nodigen bibliotheken uit om hun dienstverlening te hertekenen. De recente ideeën van een aantal studenten industriële vormgeving over het aanbod van de Bibliothèque nationale de France gaven een aanzet tot verandering. De drang om te vernieuwen dient rekening te houden met de aspiraties van de huidige bibliotheekbezoeker die dikwijls conservatiever is ingesteld wat betreft de opvatting over de te vervullen functie van bibliotheken binnen de maatschappij. Voortgaande op recente rondvragen worden zonder de noodzakelijke evoluties af te remmen, een aantal fundamenten aangehaald om de bibliotheek te laten uitgroeien tot een informele en ongedifferentieerde culturele omgeving.

15:05-15:50 Een huis vol studenten

door Leen Lekens, hoofdbibliothecaris Muntpunt

Sedert enkele jaren doet zich een nieuw fenomeen voor, jonge mensen (studenten én scholieren) hebben de bib ontdekt om er in groep te komen studeren. Deze nieuwe groep gebruikers vond spontaan de weg naar onze bibliotheken.  Zij zijn op zoek naar stilte en een omgeving die er voor zorgt dat ze niet afgeleid worden door social media. Het voorbeeld van Muntpunt, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in Brussel, laat zien dat studenten al veel eerder de weg naar de bibliotheek hebben gevonden. Hoewel Muntpunt nooit promotie heeft gevoerd om zich te profileren als een studieplek maken studenten vandaag de dag massaal gebruik van deze dienstverlening. Een verslag over een interessante gebruikersgroep die niemand onberoerd laat.

15:50-16:00 Uitleiding van de dag

door Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2017

16:00-17:00 Receptie

Praktische informatie

Datum: donderdag 18 mei 2017

Plaats: Lippenszaal, Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 2, 1000 Brussel

Talen: Simultaanvertaling Frans/Nederlands en Nederlands/Frans

Inschrijvingskosten:

ABD-BVD-leden leden verwante
verenigingen(*)
niet-leden
Conferentie gratis € 100 € 200
Lunch € 25 € 25 € 25

(*) Indien aantoonbaar lid van een van volgende verenigingen geniet u van het voordeeltarief:

AAFB, ABBEF, ABF, ADBS, AGBD, AIFBD, APDB, ALBAD, BIBForum, BIS, CILIP, DGI, FAF, Fedisa Belgium, FELNET, FIBBC, KEI, KNVI, OKVB, RBD Santé of VVBAD.

De inschrijving geeft toegang tot de lezingen en recht op de documentatie alsook de koffie/verfrissingen.

U kan lid worden van ABD-BVD on line op deze website. Lidmaatschap geeft tal van voordelen en schommelt tussen € 12,50 voor studenten en € 150 voor ondernemingen en ministeries.

Inschrijven voor Inforum

Annulatie:

Een deelnemer die de conferentie niet kan bijwonen, mag zich laten vervangen indien hij 24 uur op voorhand het secretariaat verwittigt via inforum@abd-bvd.be. Annuleren (conferentie en/of lunch) kan tot en met 11 mei 2017.

Inlichtingen:

Voor verdere inlichtingen kan u contact nemen met de Belgische Vereniging voor Documentatie via inforum@abd-bvd.be.

Hoe naar de Koninklijke Bibliotheek van België:

Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang op de Kunstberg (ingang nr. 1 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden. Gelieve u dan ook tijdig aan te melden.

Toegangsplan:
Download (FR-NL)

Affiche:

Download affiche in HD

in samenwerking met:

Bibliothèque royale de Belgique - logo

 

 

met de steun van:

EBSCO logo IRIS logo JLB Informatique logo
LM logo Partner Press logo