Doc'Moment : Wat betekent documentatiebeheer vandaag in het Koninklijk Museum voor Midden Afrika?

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 21 juni 2022 (14 – 17u)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Els Cornelissen, Departementshoofd Erfgoed Studies, Africa-Museum

Als Federaal Wetenschappelijke Instelling met museum heeft het KMMA geen openbare bibliotheek met een permanentie tijdens de openingsuren en uitleendienst. De centrale en diverse deelbibliotheken zijn enkel op afspraak toegankelijk. Het zijn werkinstrumenten die aangestuurd worden door de ontwikkelingen in het lopende onderzoek en dienstverlening. De internationale context van de institutionele werking doet de vraag naar digitale toegang exponentieel toenemen, maar ook de geleid aard van het onderzoek in aard-, bio- en menswetenschappen heeft een impact op het bibliotheekwezen. Raadpleging van bibliotheken in menswetenschappen gaat vaak gepaard met vragen naar toegang tot andere informatiedragers zoals archieven, historische fotocollecties, klankopnames en collecties. Een specifiek bibliotheekbeheer met eigen beheerssystemen en personeel evolueert dan ook naar een geïntegreerd en divers documentatiebeheer.

 Het Doc’Moment zal vervolgd worden door een geleid bezoek aan het  Museum.

De presentatie van Els Cornelissen zal in het Nederlands en in het Frans gebeuren

Het geleid bezoek zal in het frans en in het Nederlands gebeuren

 Plaats
Africa-Museum
Leuvensesteenweg, 13
3080 Tervuren

Tram 44 : Tervuren Station 

Lid ABD-BVD : Gratis

Geen Lid : 25 €

 Aandacht:  Plaatsen worden beperkt tot 30 mensen. In geval van intrekking gelieve ons zo spoedig mogelijk op de hoogte opstellen

Inschrijven voor dit Doc’Moment