Doc'Moment
Geïntegreerd recordmanagement - de levenscyclus van de informatie als mantra

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Donderdag 9 november 2017 (14:00 – 16:00)

Gezamenlijke bijeenkomst met de AAFB

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Geïntegreerd recordmanagement – de levenscyclus van de informatie als mantra

door Florian Delabie, consulent in informatie management en elektronische archivering bij Docbyte

en Marie-Laurence Dubois, consulent in documentatiebeheer en bestuurlijk archiefbeheer bij Valorescence. President van de ‘Association des archivistes francophones de Belgique’ (AAFB) sinds 2015 en Professor bij de specialisatie ‘Beheer van multimedia documentatiebronnen’ bij de Henallux.

Het documentmanagement heeft lange tijd opgedeeld geweest tussen documentatieprofessionals, de archiefverantwoordelijken/archiveringsverantwoordelijken, de administratieve equipes, de operationale of IT-managers. Deze splitsingen en vakafdelingenen hebben complexe situaties gecreëerd resulterend in informatieverlies, afwezige of niet op tijd gecommuniceerde informatie, en zelfs  tot een overbrengingingsverhouding van eenzelfde document met dikwijls tegengestelde informatie.

Om deze situatie te remediëren stelt de spreker een geïntegreerd documentbeheerapproach voor, die beoogt de informatieprofessionals uit te rusten met/te voorzien van noodzakelijke kennis en competenties ter bestrijding van deze belangrijke vraagstukken. Na een theoretische inleiding over het geïntegreerd documentmanagement/documentbeheer en een overzicht van nieuwe uitdagingen (met name de wettelijke) wordt de klemtoon gelegd op nuttige ervaringen van al wat opgezet werd, om de deelnemers toe te laten te begrijpen en rekenschap te geven van de belangrijkheid van een globale visie bij het informatiebeheer en de mogelijke aanpak om het te organiseren.

 

De uiteenzetting gebeurt in het Frans.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België – Park Room (2de verdieping)
Adres: Keizerslaan 2, te 1000 Brussel
Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang op de Kunstberg (ingang nr. 1 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden.

Toegangsplan
Download (NL-FR)

Gratis voor de ABD-BVD en AAFB leden (niet-leden betalen €25)

 

Inschrijven voor dit Doc’Moment