Doc'Moment
Delen van informatie in het bedrijf. Opvolging van ervaringen

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 20 juni 2017 (14:15 – 16:30)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Een betere interne samenwerking: een onverwacht positief resultaat als gevolg van de combinatie van documentmanagement en een geïntegreerd beheerssysteem binnen SCK•CEN!

Danielle Couvreur, Knowledge Manager, Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) implementeerde een robuust documentmanagement met een geïntegreerd beheerssysteem dat toelaat om in een matrix aan processen te werken en niet langer in deeltrajecten. De presentatie doorloopt via talrijke voorbeelden de implementatie, de doorstane uitdagingen, de lessen die eruit getrokken kunnen worden en de onverwachte weerslag op de dagdagelijkse werking.

Hoe kennisdelen en collaboratieve intelligentie stimuleren om tot een lerende organisatie te komen

Fabienne Vandekerkove, Head of Customer Success, Elium

Een ervaringsgetuigenis uit de publieke en uit de private sector waaronder Capgemini Consulting France die voortgaat op het ontwikkelen van documentbeheer, van collaboratieve intelligentie en van een intern sociaal netwerk om het hele bedrijf te kunnen concipiëren rond een veralgemeende kennisdeling.


De uiteenzettingen gebeurt in het Frans.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België – Royal Sky Room I (6de verdieping)
Adres: Keizerslaan 2, te 1000 Brussel
Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang op de Kunstberg (ingang nr. 1 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden.

Toegangsplan
Download (NL-FR)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment