Volg ons ook op @ABD_BVD!

Doc'Moment: Historiek van het fotografisch archief

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – woensdag 20 november 2019 (14:30 – 16:30)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Persfotografie bij Agenstschap Van Parys

Nico Gastmans, Beheerder Persagentschap Van Parys

Het Persagentschap Van Parys : een echte instelling in de geschiedenis van de  fotografische pers sinds 1918. Germaine Van Parys was een pionier in haar domein. Ze was de eerste vrouwelijke persfotografe en was toonaangevend in een vakgebied dat overwegend mannelijk was. Ze begint haar activiteiten als fotografe in 1918 en sticht daarna het persagentschap dat haar naam draagt. Bijgevolg neemt ze de archieven die gefotografeerd werden gedurende de jaren waarin ze met een contract werkte weer op. Ze wordt bekend door haar contracten met diverse bedrijven, en door haar banden met de koninklijke familie en artistieke milieus. Het agentschap komt onder leiding van Odette Derèze te staan in het begin van de jaren ’60 en vindt aansluiting bij een internationaal netwerk. Het agentschap wordt een naamloos vennootschap in 1983 en ontwikkelt zich verder door zich ook op stockfotografie te richten. Tom en Nico Gastmans die het agentschap hebben overgenomen beheren een patrimonium van 35 000 foto’s op glasplaten, 750 000 kleurennegativen en 750 000 kleurenpositieven.

Beheer van de digitale documentatie bij KIK

Erik Buelinckx, Onderzoeker en projectverantwoordelijke, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Julie Mauro, Documentaliste, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is één van de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de documentatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land. Eén van de belangrijkste opdrachten van het Instituut is het samenstellen van een inventaris van de werken op fotografische of numerieke drager en deze toegankelijk maken voor het publiek.

Met iets meer dan 1 miljoen negatieven wordt deze collectie gedigitaliseerd, geïdentificeerd en intern opgeslagen door de Cel Digitalisering, die in 2013 werd opgericht in het kader van het DIGIT-project van Belspo. De collectie is toegankelijk via de website BALaT (http://balat.kikirpa.be).

Het Digit-project beoogt ook de digitalisering van het grote aantal interventiedossiers van het KIK. Dit fonds dat teruggaat tot de jaren ’40 en nog steeds groeit, is de weerspiegeling van de geschiedenis van de conservatie-restauratie van het kunstpatrimonium van België.

Daarnaast ontwikkelt het KIK in samenwerking met andere nationale en internationale instellingen een “data management” project: HESCIDA (Heritage Science Data Archive) om de veelheid aan heterogene informatie die door onze wetenschappers wordt gecreëerd, te verzamelen en te delen.

Het Doc’Moment zal in het Nederlands en in het Frans gebeuren.


Plaats : Haute école Galilée,
Adres : Koningsstraat 336 – 1030 Brussel
Tram 92 Halte Sint Maria

Gratis voor leden (niet leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment