Doc'Moment
Nieuwe open science initiatieven aan de KU Leuven

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 26 februari 2019 (14:00 – 17:00)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Het Doc’Moment van februari zal georganiseerd worden in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken en zal gaan over over open access en open images. U zal ook de gelegenheid krijgen om het gebouw van de KU Leuven Universiteitsbibliotheek te bezichtigen.

Het ondersteunen van fair open access aan de KU Leuven

Demmy Verbeke, Hoofd Artes, KU Leuven Bibliotheken

We moeten onszelf afvragen waarom we steun bieden aan open access: is het hoofddoel om vrije en ongelimiteerde toegang te verlenen tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan al wie geïnteresseerd is, of gaat het erom om het huidige model van wetenschappelijke communicatie te veranderen omdat we het als inefficiënt en ook te duur beschouwen? Als ons belangrijkste doel is om onderzoeksresultaten zo veel mogelijk open beschikbaar te stellen, dan lijkt er weinig reden te zijn om afscheid te nemen van traditionele uitgeverijen, die – na aanvankelijke weerstand – zich als welwillende partners zouden moeten opstellen zo lang academische instellingen even goed bereid zijn om verder te betalen. Als de bedoeling daarentegen is om een nieuw model voor wetenschappelijke communicatie te introduceren, dat werkt volgens kosteneffectieve standaarden, dan lijkt het erg onwaarschijnlijk dat academische instellingen dit zullen bereiken met dezelfde partners, die gedurende decennia volgens een commerciële logica gewerkt hebben.

Deze presentatie analyseert de huidige open access businessmodellen en legt de redenring uit waardoor KU Leuven beslist heeft om de steun voor groen open access uit te breiden naar fair, non-profit gouden open access. De dagelijkse werking van het KU Leuven Fonds voor Fair Open Access wordt bediscussieerd.

Presentatie in het Engels

 

Digitalisering aan KU Leuven Bibliotheken: naar een open beelden beleid

Bruno Vandermeulen, Verantwoordelijke Digitalisering en Document Delivery – Bibliotheekdiensten

De afgelopen jaren heeft KU Leuven Bibliotheken geïnvesteerd in de uitbouw van een sterke werking rond digitalisering. Dit heeft geresulteerd in projecten die de nodige weerklank kregen zoals Magister Dixit of Lovaniensia, deelname aan onderzoeksprojecten zoals RICH of Fingerprint en de lancering van het publicatieplatform expo.bib.kuleuven.be.

Naast de focus op kwaliteit doorheen het digitaliseringsproces wordt de ontsluiting van data op een gebruiksvriendelijke manier steeds belangrijker. Zo zijn platformen zoals de Mirador viewer geïmplementeerd en wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de praktische implementatie van een open beelden beleid.​

Presentatie in het Nederlands

 


De uiteenzettingen en het bezoek gebeuren in het Nederlands en in het Engels.

Plaats: KU Leuven Bibliotheken, Expozaal
De Expozaal bevindt zich op het gelijkvloers, achter het Onthaal.

Adres: Mgr. Ladeuzeplein 21, te 3000 Leuven

Toegangsplan
Download (NL)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment