Doc'Moment: Institutional repositories & IT security

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 22 maart 2016 (14u15 – 16u00)

Institutional repository : serviceverlening en plichten

door Danielle Couvreur, Knowledge Manager SCK-CEN

Een wetenschappelijke publicatie vraagt veel inspanning van een onderzoeker. Voor een bedrijf of een onderzoeksinstelling betekent dit een aanzienlijke investering, de kennis die eruit resulteert, wordt de springplank voor toekomstig onderzoek. De zichtbaarheid binnen de wetenschappelijke wereld leidt tot uitwisseling met andere deskundigen en soms tot nieuwe samenwerkingen. In bepaalde gevallen is de informatie vertrouwelijk omdat ze de basis vormt voor een patent. Het is dan essentieel om deze documenten te centraliseren in een databank of m.a.w. in een institutional repository.

Wat is er nodig om een dergelijke repository uit te bouwen zowel naar documentmanagement, naar technologisch beheer, als naar aspecten zoals de publicatie in Open Access, de dienstverlening en de beveiliging van deze informatie.

 

De drie, of beter vier “P”s van security

door Guy Kindermans, freelance journalist/consulent (focus op ICT, security, privacy)

Informatiebeveiliging en cybersecurity waren steeds een kwestie van drie “P”s: “Producten”, “Processen”, “Personen”… Ook vandaag is dat nog het geval, zij het met een verschuiving van “Producten” naar “Processen” en meer nog, naar “Personen”. En dan is er nog de vierde “P” – “Privacy” – die een effectieve security veronderstelt, en door de nakende Europese wetgeving (de “General Data Protection Regulation”) heel wat inspanningen van dataverantwoordelijken zal vergen! Een presentatie die niet zegt “waarom” (dat weet u onderhand wel) maar wel “wat te doen”.

Dit Doc’Moment wordt om 16u30 gevolgd door de Algemene Vergadering. We hopen dat u ook daar aanwezig bent.

De uiteenzettingen gebeuren in het Frans en in het Nederlands.
Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België – Royal Sky Room I (6de verdieping)
Adres : Keizerslaan 2, te 1000 Brussel

Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang “Gutenberg” op de Kunstberg (ingang nr. 2 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden.

Toegangsplan
Download (NL-FR)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijving via onze website: Inschrijven voor Doc’Moment