September 2002 – Bezoek bibliotheek (ULB)

Bezoek aan de nieuwe ‘Bibliothèque des sciences humaines’ van de ULB

onder begeleiding van het personnel van de bibliotheek