Oktober 2021: Verwerking van persoonsgegevens voor archiefdoeleinden & Recht op vergetelheid

Johan Vandendriessche is advocaat gespecialiseerd in ICT-recht, privacy, verwerking van persoonsgegevens en intellectuele eigendom. Hij is ook Partner bij Affluo Advocatenkantoor.
Erika Ellyne is advocate gespecialiseerd in het recht van nieuwe technologieën. Ze werkt bij Ariga, maar ze begon haar professionele carrière als wetenschappelijk onderzoeker bij de VUB in de domeinen: intellectuele eigendom, bescherming van gegevens en mededingingsrecht.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat specifieke bepalingen die het verwerken van persoonsgegevens voor archiefdoeleinden, voor doeleinden van wetenschappelijk en historisch onderzoek en voor statistische doeleinden kunnen faciliteren. Mr. Johan Vandendriessche overloopt de mogelijkheden, de gunstmaatregelen en de beperkingen die werden voorzien in de AVG en in de daaruit voortvloeiende nationale wetgeving.

Dezelfde AVG garandeert ook het recht om vergeten te worden en het recht op permanente uitwissing van gegevens. Dit laat burgers toe niet achtervolgd te worden door fouten uit het verleden die uitvergroot worden door Google. Mr. Erika Ellyn legt in de eerste plaats het ontstaan en de context van deze rechten in de AVG en de fundamentele rechten uit. Daarna gaat zij dieper op de ontwikkeling van de rechtspraak en de werking van het recht op vergetelheid, alsook op uitwissing van gegevens gekoppeld aan het beroep van documentalist.

Présentatie dooor Erika Ellyne
Download (FR)

 

Présentatie  door Johan Vandendriessche
Download (NL)