Oktober 2017 - Muterende dienstverlening met een bezoek aan De Krook te Gent

Inleiding en toelichting over Krook, de nieuwe Gentse stadsbibliotheek

door Krist Biebauw, directeur stadsbibliotheek Gent

Sinds eind januari 2017 is de Gentse bibliotheek gehuisvest in de nieuwe Krook met aandacht voor kwaliteitsarchitectuur die de laatste jaren kenschetsend is bij Vlaamse bibliotheken en tevens een nieuwe mijlpaal betekent in Gents maatschappelijke, economische en culturele transformatie van de jongste decennia. Kwaliteitsvolle culturele bouwprojecten als motor van stadsinnovatie onderstrepen nog eens het belang van cultuur. Deze toelichting en bezoek is zeker een kadering in the field van Inforum 2017 Changing publics, changing services. Het voor de bibliotheek klassieke uitleenmodel wordt in vraag gesteld. Informatie is alom aanwezig doch op zich zonder veel nut en pas als je ze verknoopt krijgt ze betekenis en heb je kennis. De samenwerking met UGent is dan ook sterk. In plaats van boeken aan te kopen rond een maatschappelijk relevant thema gaat de bibliotheek er programma’s rond ontwikkelen, samen met externe partners. Het aanbieden van individueel gerichte lectuur, het opzoeken van grenzen geeft de bibliotheek een nieuwe betekenis.  De taak van de bibliotheek blijft maar moet wel actueel worden. Hoe dit gebeurt wordt ons duidelijk gemaakt in de Gentse Krook.

Gegidst bezoek aan Krook

door Myriam Verreycken, bibliothecaris, leiding Dienst Communicatie

© Nicole Hanquart, 2017

© Nicole Hanquart, 2017

© Nicole Hanquart, 2017