Oktober 2016 - Institutional repositories & IT security

Institutional repository:  serviceverlening en plichten

door Danielle Couvreur, Knowledge Manager SCK-CEN

Een wetenschappelijke publicatie vraagt veel inspanning van een onderzoeker. Voor een bedrijf of een onderzoeksinstelling betekent dit een aanzienlijke investering, de kennis die eruit resulteert, wordt de springplank voor toekomstig onderzoek. De zichtbaarheid binnen de wetenschappelijke wereld leidt tot uitwisseling met andere deskundigen en soms tot nieuwe samenwerkingen. In bepaalde gevallen is de informatie vertrouwelijk omdat ze de basis vormt voor een patent. Het is dan essentieel om deze documenten te centraliseren in een databank of m.a.w. in een institutional repository.

Wat is er nodig om een dergelijke repository uit te bouwen zowel naar documentmanagement, naar technologisch beheer, als naar aspecten zoals de publicatie in Open Access, de dienstverlening en de beveiliging van deze informatie.

 Download (EN)

De drie, of beter vier ‘P’s van security

door Guy Kindermans, freelance journalist/consulent (focus op ICT, security, privacy)

Informatiebeveiliging en cybersecurity waren steeds een kwestie van drie ‘P’s: ‘Producten’, ‘Processen’, ‘Personen’… Ook vandaag is dat nog het geval, zij het met een verschuiving van ‘Producten’ naar ‘Processen’ en meer nog, naar ‘Personen’. En dan is er nog de vierde ‘P’ – ‘Privacy’ – die een effectieve security veronderstelt, en door de nakende Europese wetgeving (de ‘General Data Protection Regulation’) heel wat inspanningen van dataverantwoordelijken zal vergen! Een presentatie die niet zegt ‘waarom’ (dat weet u onderhand wel) maar wel ‘wat te doen’.

 

Informatiebeveiliging voor niet-ICT-ers

door Denny Schouten en Romana Goedendorp , senior informatieadviseurs, BECIS en docenten, DIOR Academy, Amsterdam/Den Haag

Informatiebeveiliging is een ICT-dingetje? Is dat wel zo? In onze workshop gaan wij de uitdaging aan om aan te tonen dat dit inderdaad niet zo is. Mensen, processen en techniek: Bewustwording is waar het om gaat. Informatiebeveiliging is van de hele organisatie, iedere medewerker heeft ermee te maken. Maar hoe krijgt u dat tussen de oren binnen uw organisatie? In onze interactieve workshop prikkelen wij u om zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan en informatiebeveiliging op een integrale manier op de kaart te zetten.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)