Oktober 2011 - E-books: naar nieuwe gewoonten en praktijken: wat doen wij?

Nieuwigheden in aanbod en dienstverlening

door Perla Van Belle en Olivier Van Kerkhove (Swets)

Van een euclidische naar een digitale bibliotheek

door Eric Briys (Cyberlibris)

Zullen de talrijke nieuwe mogelijkheden die digitale boeken ons bieden onze relatie met de gebruikers grondig hertekenen? Geeft ons dit de mogelijkheid om onze rol te (op)waarderen en om de dienstverlening nog te verbeteren?

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)