Mei 2009 - Bibliografische gegevens van de KBR

Van gedrukte catalogus naar databank: de omzetting van bibliografische gegevens in de KBR

door Guido Goedemé, diensthoofd geautomatiseerde documentatie

De omgezette databank, en dan: hoe verzekeren we de kwaliteit van de catalogus

door Evy De Wulf, coördinator van het retroconversie programma