Maart 2018 - Bezoek aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Het KIK werd in 1948 opgericht en is één van de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.

Drie departementen verenigen kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en conservatoren-restaurateurs. Door de confrontatie van hun bevindingen kunnen relevante gegevens worden samengebracht en werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun samenstelling, evolutie, de veroudering van de gebruikte materialen en de middelen om dit tegen te gaan. Elke restauratiebehandeling is gebaseerd op een dergelijke diepgaande voorstudie.

De specialisten verstrekken advies aan onderzoekers, eigenaars van openbare collecties en privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende, pas vernieuwde infotheek ter beschikking van het publiek. De infotheek, die bestaat uit: de fototheek, met meer dan één miljoen fotografische en technische opnamen, de wetenschappelijke bibliotheek die is toegespitst op de items die in de instelling worden bestudeerd, en de archieven van de wetenschappelijke dossiers.

Tijdens het bezoek krijgen de deelnemers de gelegenheid de restauratieateliers, labo’s, wetebschappelijke beeldvorming te ontdekken en natuurlijk ook de infotheek, archieven en digitaliseringscel.

Plaats: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Download (NL)