Juni 2013 - Attendering en vrij beschikbare tools. Een ervaringsverslag en evaluatie

door Luc Hourlay, bibliothecaris/Webmaster, Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezonheidszorg (KCE)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezonheidszorg (KCE) startte een project van e-reputation toegespist op sociale media. De spreker deelt zijn ervaringen mee en geeft een evaluatie van achttien maanden werking. Hij evalueert de tools gebruikt tijdens het implementatieproces van de structuur van e-reputation en gaat in op de eerste aanpassingen om tot een betere werking te komen.

Plaats: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)