Januari 2013 - Google: Trucs en kneepjes voor de professionelen van infodoc - Focus op geavanceerde functies en nieuws

door Béatrice Foenix-Riou, directrice van BFR consultants, hoofdredacteur van de informatiebladen Bases en Netsources en animatrice van de sector “waken en zoeken op Internet” van de ADBS

De spreekster legt uit op basis van analyse van concrete gevallen hoe de verschillende operatoren van Google uitgebaat kunnen worden (om de meest pertinente pagina’s naar boven te brengen, de vraag aan officiële bronnen te beperken, gegevens van een bepaalde datum of gepubliceerd in vreemde talen terug te vinden, linkpagina’s over een bepaald onderwerp gemakkelijk terug te vinden, enz.). De beperkingen van de zoekmachine worden niet vergeten en een aantal incoherenties in de functionering zullen eveneens aangeduid worden. De huidige toestand van de zoekmachine wordt eveneens besproken, meerbepaald de evolutie van de strategie en de impact van het Google+netwerk in de klassering van de resultaten.

Plaats: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)