Februari 2012 - Met Delphi naar een vraaggericht informatienetwerk

door Edwin Van Troostenberghe, bibliothecaris gemeentelijke bibliotheek Middelkerke en mede-initiatiefnemer van het Delphiproject

(Openbare) bibliotheken staan voor ingrijpende veranderingen. Tot op heden lag het accent op het verzamelen en toegankelijk maken van collecties. Een Delphi bibliotheek organiseert haar dienstverlening evenwel vanuit haar vermogen om het antwoord op vragen te vinden. De Delphi bibliotheek specialiseert zich in het prikkelen tot vragen stellen, het helder krijgen van vragen, het ontdekken van de vraag achter de vraag. Bij haar zoektocht naar de antwoorden wil ze graag ruggensteun van domeinspecifieke kenniscentra. De weg wordt daarmee geopend voor een nieuw structureel samenwerkingsmodel voor verschillende bibliotheektypes.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)