December 2011 - Content curation: Oude koek? Opnieuw de bomen door het bos ontwaren?

Convergentie van de tendensen in selectie, organisatie en terbeschikkingstelling van de informatie

door Fabienne Vandekerckhove, chief knowledge officer at Knowledge Plaza, en Grégory Culpin, business developper at Knowledge Plaza

Curation: mee op de trein springen of hem laten rijden?

door Pierre-Yves Debliquy, stichter Brainsfeed

Het concept “Content curation” (of het selecteren van de meest pertinente online-inhoud, de exploitatie en het kennisdelen hiervan) staat ter discussie. Gaat het om een nieuwe benadering, nieuwe diensten, nieuwe verwachtingen van onze gebruikers of om een nieuw beroep? Betreft het een modieuze (her)benaming van een aantal aspecten die toch reeds een deel vormden van onze I&D-activiteiten?

Plaats: WTC III