Jobs Rss

Indien uw werkaanbiedingen verwant zijn  met het werkterrein van ABD-BVD (informatieverwerking en documentatie in de breedste betekenis, dus ook aanbiedingen voor gegevensbankenbeheer, netwerkgebruik, enz.),  kunnen ze in onze publicaties opgenomen worden: