10 nov| Hector colloquium 2017
Trust (in) the digital transition

Woensdag 29 november 2017 (09:30 – 15:00)

Het team van het project HECTOR doet ons het genoegen de ABD-BVD-leden uit te nodigen voor zijn internationaal colloquium dat zal plaatsvinden op 29 november 2017 in het Paleis der Academiën te Brussel en hen een voordeeltarief aan te bieden.

Om te genieten van het voordeeltarief, t.t.z. 112,50€ in plaats van 150€, volstaat het dat elk lid in het veld « Function & Company » van het inschrijvingsformulier vermeldt dat hij/zij deel uitmaakt van de ABD-BVD.

Programma en inschrijvingen: https://hectorcolloquium2017.wordpress.com/