Datums van Raden van bestuur

De leden van de Raad van Bestuur komen minstens elke drie maand samen. De volgende vergaderingen grijpen plaats op de volgende datums:

  • Dinsdag 26 januari 2021

Gereserveerd voor leden die hun bijdrage in orde is: Om de dagorde van de volgende Raad van Bestuur te ontvangen, contacteer de secretaris-generaal.