Mars 2013 - From e-books to zero no problem?

Vraaggestuurd beheer van e-book-collecties bij de TU Delft Library

par Zofia Dzwig, product manager TU Delft Library (Nederland)

In dit digitale tijdperk beperkt het collectiebeheer zich niet meer tot het aanschaffen en uitlenen van boeken. Tegenwoordig moet een bibliotheek steeds kiezen tussen verschillende businessmodellen voor collectievorming. In deze economisch moeilijke tijd is kosteneffectiviteit cruciaal. Om de aanschaf van te veel ongevraagde titels te voorkomen is het zaak de klant actief bij de collectie opbouw te betrekken. De collectievorming wordt dan steeds meer vraaggestuurd . Bij de TU Delft Library experimenteert men met diverse business modellen voor e-books en is er bovendien een eigen nieuw model ontwikkeld en geïmplementeerd. In de presentatie wordt het model nader toegelicht.

Samarcande : un portail 2.0. Retour d’expérience

par Alexandre Lemaire, Cellule TIC (Service de la Lecture publique)

Samarcande, une initiative du Service de la Lecture publique (Fédération Wallonie-Bruxelles) propose à ses utilisateurs (bibliothécaires et lecteurs) une série d’options Web 2.0. L’orateur fera part de l’expérience acquise depuis son lancement et des projets de développement. Il insistera aussi sur les aspects spécifiques de la constitution d’une base spécifique de contributions d’utilisateurs.

Lieu : Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN)