Cahiers de la Documentation 2004/4 (décembre 2004)

NUMÉRO SPÉCIAL

Inforum 2004

Quelles compétences pour le professionnel de l’information ?

cover2004-4_smallÉditorial

Avec ses 200 inscrits, l’édition 2004 de l’Inforum a incontestablement été l’un des événements majeurs organisés par l’ABD ces dernières années. On peut donc sans fausse modestie parler de succès. D’abord et surtout par le programme.

Télécharger (FR-NL)

 

Zin en onzin van competentiemanagement

Dick  de  Bie, onderwijskundig adviseur en publicist, en was tot september 2003 partner van de BDF Adviesgroep te Maurik.

Competenties zijn in de mode, hoewel lang niet duidelijk is wat het begrip competentie precies inhoudt. Achter de invoering van het begrip gaat in ieder geval een pleidooi voor meer beroepsgericht opleiden en onderwijs schuil, afgeleid van de benodigde handelingsbekwaamheid van beroepsbeoefenaren. Er is een andere ordening van de leerstof nodig, niet meer in vakken (disciplines), niet meer in kennis los van vaardigheden. Centraal staat het leren van het beroep. Het verwerven van competenties betekent een andere aanpak van onderwijs en opleiden met aandacht voor onder meer beroepsechte opdrachten, opbouw van leerprocessen, leerdynamiek, leerlijnen, samenwerkend leren en andere manieren van toetsen.

Télécharger (NL) 

Évaluation, gestion & développement des compétences

Elisabeth  De Vos  et  Monique  Watelet

Mercuri Urval a choisi de présenter trois sujets : l’évaluation, la gestion des compétences et leurs développements.

Télécharger FR

Beroepscompetentieprofielen in de sector informatievoorzieningen

Anne  Roose  et  Leen  Verachtert, Medewerkers SERV-Beroepsprofielen

Dit artikel gaat over de profielenwerking van de SERV en meer specifiek over hetgeen wat reeds gebeurd is voor de sector informatievoorzieningen. Voor deze sector werden reeds een beroepenstructuur gemaakt en vier profielen, nl. informatiebemiddelaar, bibliotheekmedewerker, informatiemanager en bibliothecaris.

Télécharger (NL) 

Professionnels de l’information et documentation en Espagne : le chemin vers le système européen de certification de Certidoc

Carlos  Tejada  Artigas, Membre du comité de direction de la SEDIC. Représentant espagnol dans le projet CERTIDoc

La certification des compétences est un outil au service du développement professionnel. Elle permet d’accompagner les évolutions de carrière en même temps qu’elle constitue une démarche très saine et solide d’évaluation de ses propres compétences.

Télécharger (FR)

Technologies de l’information et de communication et métiers en émergence

Marc  Zune, LENTIC – Université de Liège

Depuis le mouvement de convergence des technologies de l’information, de la communication et de l’audiovisuel, l’influence de l’informatisation sur les métiers fait l’objet, d’une attention particulière de la part des analystes qui étudient les transformations du monde du travail.

Télécharger (FR)

Télécharger le numéro complet