Wetenschappelijk medewerker voor het onderzoeksproject Congolines (KBR - Brussel)

Vacature online sinds 13/07/2022

Vacature

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen.

Aantal plaats(en): 1 Taal: NL of FR
Referte: KBR-2022-08 Niveau: SW1

 

Inhoud van de functie

Het onderzoeksproject Congolines: Inscribing Lines, Weaving Threads: Congolese Colonial Paintings as Images and Objects wordt uitgevoerd door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) in samenwerking met de Universiteit Gent (UGent) en het Institut des Musées nationaux du Congo (IMNC). Het richt zich op de eerste tekeningen en schilderijen die Congolese kunstenaars in de DR Congo maakten vlak voor en tijdens de koloniale periode en die de invloeden van contacten met Europeanen tonen:

 • muurschilderingen en versierde voorwerpen die al bestaande technieken en scènes vermengen met voorstellingen van Europeanen en door Europeanen geïntroduceerde voorwerpen, en dit minstens vanaf 1884, één jaar voor de oprichting van de Onafhankelijke Congostaat (collecties KMMA);
 • tekeningen en schilderijen met door Europeanen geïntroduceerde technieken (waterverf en olieverf, sommige in combinatie met fotografie) (collecties KBR en KMMA).

Omdat er meer is bekend over de verzamelaars, mecenassen en fotografen van (pre)koloniale teken- en schildertradities in de DR Congo dan over de kunstenaars zelf, stelt het onderzoeksproject zich tot doel

 • de (pre)koloniale teken- en schildertradities in de DRC voor het eerst grondig te onderzoeken op basis van een holistische en vergelijkende benadering van diverse regionale tradities;
 • de tekeningen en schilderijen te analyseren in vergelijking met andere Congolese artefacten uit de collecties van het KMMA om de koloniale grenzen tussen zogenaamde prekoloniale, koloniale en postkoloniale kunsten in vraag te stellen en zo de geschiedenis van Congolese kunst te herschrijven;
 • bibliografische informatie te vinden over de eerste kunstenaars en hun productie te situeren in regionale tradities, met bijzondere aandacht voor vrouwelijke kunstenaars wier werk doorheen de tijd verwaarloosd werd in vergelijking met dat van hun mannelijke collega’s;
 • de receptiegeschiedenis en geschiedenis van de invloed van de eerste aquarellen op westerse kunstenaars te schrijven;
 • een materieel-technologische analyse te maken van een aantal werken om licht te werpen op hun creatieproces, komende restauratiebehandelingen te documenteren en de gepaste maatregelen te nemen voor een betere conservatie;
 • participatieve projecten op te zetten met het INMC en Congolese onderwijsinstellingen en gemeenschappen om de kunstwerken en onderzoeksresultaten op diverse manieren te delen.

Ten minste 90% van je opdracht zal worden besteed aan academisch onderzoek ter voorbereiding van een proefschrift. Als wetenschappelijk onderzoeker zal je de volgende opdrachten uitvoeren:

 • Je draagt bij aan de studie van de aquarellen van Albert en Antoinette Lubaki, Tshyla Ntendu en N’Goma die bewaard worden in KBR en het KMMA. Je werkt mee aan de opbouw van een gezamenlijke databank van deze artefacten.
 • Je voert een literatuur- en archiefonderzoek naar de oorsprong van deze aquarellen, met de klemtoon op de westerse en koloniale invloeden en op hun westerse receptiegeschiedenis en hun invloed op westerse kunstenaars.
 • Je coördineert het niet-invasief kunst-technologisch onderzoek uitgevoerd door het restauratieatelier van KBR en een onderaannemer (KIK/IRPA) en verwerkt de resultaten daarvan in je onderzoek en in de aanbevelingen voor preventieve conservatie en en restauratie.
 • Je werkt nauw samen met drie andere doctorandi die werken op andere deelaspecten van het onderzoeksproject in KMMA, aan de UGent en aan het IMNC.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van een tentoonstelling aan het einde van het project die gebaseerd is op het gedane onderzoek.

Meer informatie over de functie?

Joris Van Grieken

Wetenschappelijk medewerker afdeling Prenten Tel.: +32 (0)2 519.58.04

E-mail: joris.vangrieken@kbr.be

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Er is een vacature bij de afdeling Prenten van KBR.

De dienst Prentenkabinet ressorteert onder de Operationele directie Erfgoedverzamelingen die volgende afdelingen omvat: Handschriften, Oude en kostbare drukwerken, Hedendaagse drukwerken, Kranten (Hedendaagse media), Prenten, Kaarten & plannen, Muziek, Munten & penningen.

De grafische verzameling van KBR bevat naar schatting ongeveer 1 miljoen objecten, die bewaard worden in het Prentenkabinet. Daarmee is ze ruimschoots de grootste van België. Ook op wereldvlak behoort ze tot de top. Het Prentenkabinet bewaart een waardevolle verzameling grafiek in allerlei vormen en technieken: gravures, etsen, houtsneden, lithografieën, tekeningen …

Naast prenten in de strikte betekenis van het woord treffen we in de verzamelingen ook andere ensembles aan zoals foto’s, affiches, ex librissen, bedevaartvaantjes of prentbriefkaarten. De dienst omvat ook de chalcografie waar een zeer belangrijke verzameling drukplaten wordt bewaard en afdrukken kunnen worden besteld.

KBR, gelegen op de Kunstberg in Brussel, is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Als nationale wetenschappelijke bibliotheek brengt KBR alle Belgische publicaties samen. Ze bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk geheel van cultureel en historisch erfgoed. Tevens maakt KBR informatie vlot toegankelijk voor het publiek, stimuleert ze wetenschappelijk onderzoek en stelt ze originele culturele ervaringen voor. Als ontmoetingsplek tussen personen en kennis deelt KBR haar erfgoed ook met de hele wereld.

http://www.kbr.be/nl

PROFIEL

Generieke competenties:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen tot de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).

Technische competenties:

 • Kennis hebben van de kunstgeschiedenis van de eerste helft van de 20ste eeuw in het algemeen en van de Belgische en/of Congolese kunst in het bijzonder.
 • Kennis hebben van de materialen en technieken van kunst op papier.
 • In staat zijn een onderzoeksplan op te stellen en het onderzoek in overleg met promotor en partners uit te voeren.
 • Computervaardigheden (MS Office, research databases, collectiedatabanken).

Troeven

 • Kennis van het Frans, aangezien de bronnen voor het onderzoek in het Frans zijn en je in een tweetalige omgeving zal werken.
 • Een goede kennis van het Engels is een troef in het kader van het wetenschappelijk onderzoek, alsook een kennis van andere Europese en Afrikaanse talen die toegang geven tot de bronnen in die talen.
 • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring.
 • Je hebt kennis van Congolese kunst.
 • Je hebt ervaring met collectiedatabanken.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Ervaring

Er is geen ervaring vereist.

Diploma

Je behaalde een masterdiploma (of equivalent) in kunstgeschiedenis, Afrikaanse studies, culturele en/of sociale antropologie, onderzoek naar materiële cultuur of een aanverwante discipline.

Opgelet: Internationale studenten moeten er rekening mee houden dat zij hun diploma vóór 1 september 2022 moeten hebben behaald en dat zij, als zij hun diploma aan een niet-Europese universiteit hebben behaald, voor visumaanvragen mogelijk een wettelijke validatie van hun diploma nodig hebben.

Je kunt ook aan de selectie deelnemen indien je houder bent van een diploma dat je vroeger hebt verkregen en dat wordt gelijkgesteld met bovenvermelde diploma’s.

WIJ BIEDEN

Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur per week) van bepaalde duur, i.e. twee jaar, als wetenschappelijk medewerker. Dit contract is (onder voorbehoud) eenmaal verlengbaar met nog eens twee jaar.

Werkrooster

Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 07.00 en 18.00 uur.

Vergoeding

 • € 38 093,08 (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW10.
 • € 45 057,08 (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW11 (na twee jaar wetenschappelijke anciënniteit).

Salarissimulator: Wat verdien je bij de federale overheid: http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

Voordelen

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlak bij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • 26 verlofdagen per jaar.
 • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving.
 • Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin.
 • Gratis toegang tot de Brusselse federale musea.

Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op FedWeb (www.fedweb.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.

SELECTIEPROCEDURE

De kandidaturen (motivatiebrief en cv) moeten ten laatste op 07/08/2022 via e-mail worden verstuurd naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2022-08.

Indien we meer dan 5 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De in aanmerking genomen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 16/08/2022. Deze mondelinge proef duurt 45 minuten en heeft tot doel je motivatie en je affiniteit met de functie te beoordelen alsook je technische en gedragscompetenties.

Opgelet: Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Meer informatie over de selectieprocedure? Anneleen Wellens, HR-verantwoordelijke 02/519.53.04

anneleen.wellens@kbr.be

Verslag

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kun je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag vragen.

Syndicale vertegenwoordiging

Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn bij elke selectie die de Koninklijke Bibliotheek organiseert. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je:

 • redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen;
 • advies vragen over de aanpassing van je werkplek.

Link: https://www.kbr.be/wp-content/uploads/2022/07/KBR-2022-08-wetenschappelijk-medewerker-Congolines.pdf