Arbeidsvoorwaarden

– weddeschaal A1a-A2a (brutowedde tussen 2 928,63 EUR/maand en 4 852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
– Extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie…)
– Aantrekkelijke verlofregeling
– Statutair/contractueel

Functieomschrijving

Vanuit een leidinggevende positie staat de teamverantwoordelijke in voor de realisatie van de operationele doelstellingen die betrekking hebben op de stedelijke bibliotheek en het team. De teamverantwoordelijke levert input aan het diensthoofd stedelijke bibliotheek voor beleidsbeslissingen.

Aanwervingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld.

Kandidaatstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 15 december 2017.
De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kun je aanvragen via:

team Selectie en loopbaanontwikkeling
Werf 9, 9300 Aalst
e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

1. Indienen kandidatuur met motivatie- en bevragingsdocument – 15 december 2017
2. Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht) – van 12 januari tem. 14 januari 2018
3. Assessment (tussen 31 januari en 21 februari 2018)
4. Mondeling gedeelte 27 en/of 28 februari 2018

Link : https://www.aalst.be/artikel/vacature-teamverantwoordelijke-bibliotheek