Hoofdbibliothecaris (Anderlecht)

Vacature online sinds 24/05/2022

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt niet minder dan 1700 personeelsleden die zich dagelijks ten dienste van de Anderlechtse burger inzetten: openbare werken, netheid, loketten,…

Zijn rol bestaat niet alleen uit het onthaal van elke burger, maar ook uit het onderhouden en herstellen van de straten en de leefomgeving van de Anderlechtenaren, het aanbieden van een kwalitatieve infrastructuur en dienstverlening, en het stimuleren van economische ontwikkeling.

De waarden van onze administratie, die het werk van alle personeelsleden in hun dagelijkse opdrachten ondersteunen, zijn: integriteit, respect, neutraliteit, solidariteit en delen.

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt verschillende sites, die over het volledige grondgebied van de gemeente verspreid zijn. Het gemeentehuis van Anderlecht bevindt zich op het Raadsplein: hier vinden de vergaderingen van de gemeenteraad en het college plaats en worden huwelijken voltrokken.

U vindt meer informatie over onze administratie en de laatste actualiteit op www.anderlecht.be.

Functie

Niveau : A1

Dienst : Bibliotheek

Departement : NL Gemeenschapsmateries

Algemene missie :

Je staat aan het hoofd van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. Je ontwikkelt een visie op de bibliotheek van de toekomst in overleg met lokale partners, gebruikers en belanghebbenden. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van het gemeentebestuur, het dagelijkse beheer en de efficiënte werking van de bibliotheek. Je stuurt een team van +/- 10 bibliotheekmedewerkers aan met het oog op het bereiken van de doelstellingen, organiseert hun werk, en geeft hen gepaste begeleiding met aandacht voor hun welzijn. Je rapporteert geregeld aan de directeur Gemeenschapsmateries en de schepen van Cultuur.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden :

 • De visie en missie van de bibliotheek en het gemeentebestuur intern en extern uitdragen
 • Instaan voor de leiding, het algemeen beheer, coördinatie, planning en efficiënte werking van de bibliotheek
 • De werking van de bibliotheek analyseren en optimaliseren
 • Verslag uitbrengen van de noden en resultaten van de bibliotheek aan de hiërarchische overste en andere collega’s
 • De voorstellen en verwachtingen van het beleid en de medewerkers op elkaar afstemmen
 • Opstellen, coördineren en aansturen van het operationeel plan
 • Het budget controleren en opvolgen
 • De projecten beheren
 • Collectieve en individuele doelstellingen vaststellen
 • Collectieve en individuele realisaties en resultaten evalueren
 • Het werk van het team organiseren en leiding geven bij uitvoerende taken
 • De continuïteit van de dienst waarborgen
 • Interne controle binnen de cel uitwerken (o.a. doelgericht management, kwaliteitsverbetering, risicobeheer)
 • Informatie doorgeven en de medewerkers coachen, motiveren en mobiliseren
 • Het personeelsbeheer coördineren, aanwervingen realiseren en de ontwikkeling van medewerkers stimuleren
 • Het gemeentebestuur extern vertegenwoordigen en een netwerk uitbouwen
 • Mee schrijven aan het geïntegreerd cultuurbeleidsplan, het jaarlijks actieplan en werkingsverslag van de bibliotheek
 • Rapporteren over de werking van de bibliotheek aan de gemeentelijke en Vlaamse overheid en aan de adviesraad
 • De collectie beheren en ontwikkelen
 • Bibliotheek-technische taken superviseren: catalografie, plaatsing, publieke dienstverlening
 • Het bibliotheekautomatiseringssysteem superviseren
 • Het onderhoud van de bibliotheekinfrastructuur opvolgen
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren
 • Promotie organiseren voor de bibliotheek
 • De samenwerking met scholen, verenigingen en gemeentelijke instellingen organiseren
 • Meewerken aan projecten van de Vlaams en Brusselse bibliotheeksector

Profiel

Gedragsmatige competenties :

 • Visie ontwikkelen en implementeren
 • Verandering sturen
 • Leiding geven
 • De medewerkers coachen, en stimuleren in hun ontwikkeling
 • Handelen met professionalisme en integriteit
 • Klantgericht werken
 • Resultaatgericht werken
 • Samenwerken met interne en externe actoren
 • Plannen en organiseren van projecten
 • Grote verantwoordelijkheidszin
 • Vlotte sociale omgang
 • Teamspeler
 • Stressbestendig
 • Besluitvaardig

Technische competenties :

 • Kennis van de Vlaamse en Brusselse bibliotheeksector en de nieuwe evoluties is een meerwaarde;
 • Kennis van de werking van een gemeentebestuur (o.a. gemeentefinanciën, overheidsopdrachten) is een meerwaarde;
 • Kennis van relevante wetgeving (decreet, uitvoerings- besluiten, gemeentelijke regelgeving) is een meerwaarde
 • Kennis van kantoorsoftware, bibliotheeksystemen en sociale media
 • Kennis van projectmanagement
 • Zin voor analyse en synthese
 • Redactionele vaardigheden
 • Taalvaardig (spreken voor publiek)
 • Organisatietalent
 • Innovatiegericht

Toelatingsvoorwaarden :

 • Master Diploma
 • Taalkennis: Nederlands en Frans
 • Bezit uittreksel uit het strafregister – model 2
 • Rijbewijs is een meerwaarde
 • Een einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen is een troef.

* Indien u uw diploma in een land buiten Belgïe hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een gelijkwaardig diploma hebt behaald dat door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap is afgegeven. Gelieve de gelijkwaardigheid van het diploma aan uw kandidatuur te voegen

Diversiteit :

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Arbeidsregime: Voltijds;
 • Uurrooster : 37u30/week;
 • Een zorgzame, stimulerende, dynamische en toffe werkomgeving;
 • Barema van de publieke sector voor niveau A
 • Tweetaligheidspremie (indien in bezit van Selor-taalattest);
 • Jaarlijks verlof: 20 dagen en 6 dagen extralegaal voor een voltijdse betrekking
 • Reglementair verlof (14 dagen) voor een voltijdse betrekking berekend in functie van de aanwervingsdatum;
 • Collectieve hospitalisatieverzekering;
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer 100% (cf. Reglement);
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Maaltijdcheques

Hou je van uitdagingen, en wens je een leuk team te vervoegen ?

 • Vertel ons in een brief waarom je graag in de Anderlechtse NL bibliotheek wil werken en voeg je CV toe
 • Kopie van je diploma

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de bibliothecaris Pascale Bruynbroeck : 02/ 436 60 21

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Selectieprocedure :

De selectie gebeurt op basis van :

 • de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden,
 • CV en motivatiebrief,
 • het diploma, rekening houdend met het gezochte niveau,
 • een gesprek om de vaardigheden en motivatie na te gaan en,
 • een eventueel schriftelijke of praktische proef

Taal

Tweetalig Frans-Nederlands (Selor attest is een troef)

Link: https://jobs.anderlecht.be/nl/vacature/72506/hoofdbibliothecaris-m-v-x–cod/?fbclid=IwAR0GVedollscju1U0zZBsw37JN7e0mXVaOr7MwMtrsissSeK0nivPzG_m5c