Hoofd Bibliotheek & Archief (Mol)

Vacature online sinds 22/02/2023

 • Je wordt de spilfiguur van onze wetenschappelijke bibliotheek en archiefwerking
 • Een mooie kans om zowel hands on te werken en bijdrages te leveren op strategisch niveau
 • Verzeker mee de verdere uitbouw van onze bibliotheek

Solliciteer nu

Zet jij mee je tanden in het beheer van onze bibliotheek & archieven?

De SCK CEN Bibliotheek ondersteunt onderzoeks- en onderwijstaken van SCK CEN en biedt daarvoor de nodige dienstverlening aan aan personeelsleden en studenten.
Het beheert daarvoor een geïntegreerd bibliotheeksysteem en verwerkt aanvragen van bronnen (zoals artikels, boeken, normen, thesissen, rapporten,…).
Bijkomend monitort de Bibliotheek de wetenschappelijke prestaties van het SCK CEN via geschreven documenten zoals wetenschappelijke en/of technische artikels, boeken, en rapporten, of bijdrages op conferenties en in adviesraden.

Concreet zien we volgende 4 pijlers terugkomen in je takenpakket:

1) Je bepaalt mee het beleid (missie, visie en strategie) voor Bibliotheek en Archief op maat van de organisatie en rapporteert hierover. Dit houdt in:

 • opstellen jaarplan Bibliotheek en Archief, objectieven en projecten van Bibliotheek en Archief bepalen evenals KPI’s
 • rapportages en analyses over activiteiten en SCK CEN research output opstellen
 • optimaliseren van gebruikte tools ten dienste van een efficiënte en effectieve Bibliotheek en Archief werking
 • connectie maken met beheer en overdracht van kennis, en data & informatie management op SCK CEN

2) Je staat in voor het operationeel beheer van onze Bibliotheek en Archief:

 • aansturen van een klein team voor de dagelijkse taken en projecten
 • opstellen van procedures en handleidingen
 • zorg dragen voor systematische archivering: methodieken vastleggen, implementatie uitvoeren en opvolgen
 • het beheren, verder uitbouwen, digitaliseren en actueel houden van de wetenschappelijke bibliotheekcollectie
 • budgetbeheer en optimalisatie
 • diverse opzoekingswerkzaamheden, documentleveringen, …

3) Je bent verantwoordelijk voor het operationeel beheer de Institutional Repository:

 • optimaliseren van de Institutional Repository voor intern en extern (publiek) gebruik
 • rapporteren over de research output van SCK CEN, incl. data uit meerdere databanken, en analyse maken
 • trainingssessies organiseren voor het registreren van research output

4) Je onderneemt acties in innovatie, netwerken en het pro-actief ontwikkelen van projecten:

 • de ontwikkelingen in de sector en het vakgebied  nauwlettend en kritisch volgen: rekening houdend met de gedetecteerde behoeften en wetgeving, op zoek gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen voor de SCK CEN medewerkers
 • contacten leggen en onderhouden met externe organisaties en leveranciers
 • deelnemen aan internationale meetings en werkgroepen, aanwezig zijn in sector en vakgebied
 • benchmarken met gelijkaardige onderzoeksinstellingen

Wat onze pioniers zeker nodig hebben

 • Professionele Bachelor
 • Kennis van beheer van wetenschappelijke bibliotheken, archivering & kennisbeheer
 • In staat zijn, door interactie met SCK CEN medewerkers en management, een beeld te vormen van de noden van de organisatie en deze te vertalen in een strategie en actieplan
 • Kennis van projectmanagement en financieel management
 • Vertegenwoordiging van SCK CEN in onderhandelingen met leveranciers en in nationale en internationale relevant netwerken
 • Leidinggevende capaciteiten

Deadline

Contactpersoon
Daan Caeyers