Expert in digitalisering (KBR - Brussel)

Vacature online sinds 09/05/2023

“GOOGLE BOOKS@KBR” Expert in digitalisering

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen.

Aantal plaats(en): 1 Taal: NL of FR
Referte: KBR-2023-02 Niveau: B

 

INHOUD VAN DE FUNCTIE

GOOGLE BOOK @ KBR is een samenwerkingsproject voor de digitalisering van het erfgoed van KBR en de terbeschikkingstelling ervan online.

Het project GOOGLE BOOKS is een initiatief van de onderneming GOOGLE en werd in 2005 gelanceerd in het kader van een partnerschap met de grote Amerikaanse universiteitsbibliotheken; het doel bestaat erin snel een zo volledig mogelijke online digitale bibliotheek tot stand te brengen. In dit kader heeft GOOGLE in zowel de Verenigde Staten als Europa digitaliseringslaboratoria gecreëerd. De partnerbibliotheken vertrouwen hun fondsen met drukwerken toe aan GOOGLE, dat de taak heeft de boeken te digitaliseren en online beschikbaar te maken via haar portaalsite GOOGLE BOOKS en de digitale bibliotheken van haar partners.

In het kader van het project GOOGLE BOOKS @ KBR wil KBR een corpus van ca. 100.000 gedrukte werken die vóór 1895 zijn gepubliceerd laten digitaliseren en online toegankelijk maken, tegen een tempo van 4.000 boeken per maand en dat gedurende 48 maanden.

In dit kader maak je, onder de leiding van een projectcoördinator, deel uit van een projectteam dat bestaat uit een tiental medewerkers; je werkt er mee aan het klaarmaken van pakketten van documenten en aan de digitalisering van de documenten waarvan de fysieke kenmerken niet beantwoorden aan de technische eisen van de partner; je voert de kwaliteitscontrole uit van de deliverables met het oog op hun duurzame opslag en het online brengen ervan in BELGICA, de digitale bibliotheek van KBR;

Voorbeelden van taken:

 • Helpen bij het klaarmaken van de pakketten met documenten: verificatie en verrijking van de metadata; verificatie van de verenigbaarheid van de documenten ten opzichte van de technische eisen van de partner; fysieke streepjescodes toevoegen; de boeken in de door de partner geleverde transportdozen plaatsen; de pakketten van intern te digitaliseren documenten klaarmaken;
 • Taken van interne digitalisering van de boeken die deel uitmaken van het corpus waarvan de digitalisering niet kan worden toevertrouwd aan de externe partner: bediening van manuele boekenscanners; bediening van automatische scanners; bediening van reproductiebanken voor kostbare of kwetsbare boeken, type Grazer Buchtisch ;
 • De deliverables downloaden, kwaliteitscontrole, opslag en online brengen van de door de externe partner gedigitaliseerde documenten.

Meer informatie over de functie? Frédéric Lemmers Verantwoordelijke DIGIT

Tel.: +32 (0)2 519.56.64

E-mail: frederic.lemmers@kbr.be

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Er is 8 vacature in het kader van het GOOGLE BOOKS@KBR project bij KBR, Kunstberg 28 in Brussel.

Als expert in digitalisering voor het GOOGLE BOOKS@KBR project zal je deel uitmaken van de dienst Digit van KBR, van waaruit het project gestuurd wordt.

De dienst Digit telt 28 personen die verdeeld zijn over twee verdiepingen. De dienst coördineert de digitalisering van het erfgoed dat de Koninklijke Bibliotheek bewaart (kranten, handgeschreven en gedrukte boeken, muziekpartituren, geluidsdocumenten, kaarten en plannen, prenten, munten en penningen …) met het oog op zijn instandhouding en ontsluiting. De dienst verzekert een actieve aanwezigheid en een zichtbaarheid van de instelling op de voornaamste portaalsites voor de verspreiding van bestaand of toekomstig gedigitaliseerd erfgoed, zowel op het niveau van de instelling zelf (digitale bibliotheek) als op Belgisch (federaal en gemeenschappen), Europees (Europeana) en internationaal niveau. De dienst is ook belast met de microverfilming van bepaalde collecties (kranten …), de reproductie van documenten en de uitvoering van drukwerk.

Via de dienst Digit neemt de Koninklijke Bibliotheek van België actief deel aan de evolutie van de materies in verband met de beperkingen op de verspreiding van gedigitaliseerde collecties en de wetgeving betreffende de auteursrechten.

De werkgever

KBR, de nationale Bibliotheek, gelegen op de Kunstberg in het hartje van Brussel, is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR brengt alle Belgische publicaties samen. Ze bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk geheel van cultureel en historisch erfgoed van meer dan 8 miljoen documenten. Tevens maakt KBR informatie vlot toegankelijk voor het publiek, stimuleert ze wetenschappelijk onderzoek en stelt ze originele culturele ervaringen voor.

http://www.kbr.be/nl

PROFIEL

Generieke competenties:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen).

Technische competenties:

 • Je beheerst het gebruik van manuele of automatische boekenscanners en van fotografische inrichtingen gemonteerd op reproductiebanken van het type Grazer Buchtisch;
 • Je bent vertrouwd met de technieken van reprografie door digitale fotografie (parallelisme, kleurbeheer, eenvormigheid van de verlichting) en met de specifieke software voor het maken van afbeeldingen, retoucheren van afbeeldingen (crop, kadrering, contrast enz.), het herbenoemen van bestanden, de automatische herkenning van lettertekens (OCR) type Abbyy Finereader, en de inventarisatie van gegevens in Excel-bladen.

Opgelet: de technische competenties worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore.

Troeven :

 • Kennis van het Frans is een troef, daar je zult werken in een tweetalige omgeving.
 • Je hebt beroepservaring in het domein van erfgoeddigitalisering.
 • Je hebt beroepservaring verworven in de bibliotheeksector.
 • Je bezit beroepservaring in een digitale bibliotheek.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Het gaat om een startbaanovereenkomst, wat wil zeggen dat enkel kandidaten die jonger zijn dan 26 jaar in aanmerking komen voor de job.

Diploma en ervaring OPTIE 1

Je hebt een bachelordiploma (of gelijkwaardig) in digitale fotografie.

OPTIE 2

Je hebt een ander bachelordiploma EN je hebt minimaal 1 jaar ervaring verworven in het domein van erfgoeddigitalisering.

OPGELET: Indien u een buitenlands diploma hebt, dient u ten laatste op de dag van de indiensttreding te bschikken over een gelijkwaardigheidsattest van NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten.

Je kunt ook aan de selectie deelnemen indien je houder bent van een diploma dat je vroeger hebt verkregen en dat wordt gelijkgesteld met bovenvermelde diploma’s.

WIJ BIEDEN

Je krijgt een voltijdse overeenkomst (38 uur / week). Het gaat om een startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (tot – ten laatste – het einde van het kwartaal waarin je de leeftijd van 26 jaar bereikt). Je wordt aangeworven als technisch expert, niveau B.

Er zijn 4 posten van onbepaalde duur en 4 posten voor 2 jaar.

Werkrooster

Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 07.00 en 18.00 uur.

Vergoeding

 • € 33 606,32 (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal B1.

Salarissimulator:           Wat           verdien           je           bij           de           federale           overheid: http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

Voordelen

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlak bij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • 26 verlofdagen per jaar.
 • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving.
 • Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin.
 • Gratis toegang tot de Brusselse federale musea.

Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op BOSA (www.bosa.belgium.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.

SELECTIEPROCEDURE

De kandidaturen (motivatiebrief en cv) moeten ten laatste op 08/06/2023 via e-mail worden verstuurd naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2023-03

Indien we meer dan 15 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De in aanmerking genomen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 27/06/23 of 29/06/23 of 03/07/2023. Deze mondelinge proef duurt 45 minuten en heeft tot doel je motivatie en je affiniteit met de functie te beoordelen alsook je gedragscompetenties.

Opgelet: Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Meer informatie over de selectieprocedure? Anneleen Wellens, HR-verantwoordelijke 02/519.53.04

anneleen.wellens@kbr.be

Verslag

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kun je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag vragen.

Syndicale vertegenwoordiging

Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn bij elke selectie die de Koninklijke Bibliotheek organiseert. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je:

 • redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen;
 • advies vragen over de aanpassing van je werkplek.