Document & Collaboration Management Team Leader (M/V)

Vacature online sinds 24/01/2019

Voor een klant is D-Network op zoek naar een Document & Collaboration Management Team Leader (M/V).

Functie

Als Document & Collaboration Management Team Leader , sta je in voor:

– het opstellen van de strategische visie inzake document en collaboration management in functie van de behoeften van de verschillende departementen;

– het aansturen van het team verantwoordelijk voor dit domein (1 interne en meerdere externe personen);

– het coördineren van de realisatie van de projecten vanaf de analyse van de behoeften tot aan de evaluatie van de implementatie met de interne klanten:

• je organiseert en coördineert het werk van de teams;

• je zorgt ervoor dat de deliverables aangeleverd en gevalideerd worden volgens de planning, het budget en het voorziene kwaliteitsniveau ;

– het verzamelen en analyseren van de behoeften verstrekt door de vertegenwoordigers van de business;

– het ondersteunen van de Business Process Analist verantwoordelijk voor de processen gelinkt aan het systeem voor documentenbeheer;

– de functionele en technische analyse voor de uitvoering van oplossingen in de tools van documentenbeheer en groupware (Sharepoint).  Hiertoe:

• schat je de last en de kost van de veranderingen in;

• overweeg je meerdere oplossingen of benaderingswijzen;

• evalueer je de invloed van de veranderingen op de bestaande

situatie;

• waarborg je de continuïteit van de dienst en de duurzaamheid van de oplossing;

• werk je de referentiedocumentatie bij.

– het toezicht op de testen, de kwaliteitscontrole en de implementatie. Hiertoe:

• controleer je de kwaliteit van de deliverables die door onze partners of onze interne werkkrachten worden gerealiseerd;

• stel je een systeemtestplan op;

• schrijf je scenario’s en testcases en voer je deze uit.

– het opvolgen en oplossen van incidenten en problemen als tweedelijnondersteuning, evenals het corrigerend en evolutief onderhoud.

Je bent ook verantwoordelijk voor het beheer van de projecten van het domein “Document Management & Collaboration”. In dat kader werk je samen met de projectteams en met de Business. Meer in detail:

Tijdens de voorbereidingsfase.

• Identificeer je de stakeholders.

• Verduidelijk en preciseer je de draagwijdte van het project en de deliverables alsook de standaarden, methodes, processen en tools.

• Bepaal je de planning, de middelen en de governance van het project.

Tijdens de uitvoeringsfase.

• Identificeer en beheer je de risico’s en de problemen m.b.t. het project.

• Identificeer je de veranderingen, analyseer je hun impact en werk je de te ondernemen acties uit.

• Communiceer je met de stakeholders.

• Verzorg je de toewijzing en follow-up van de taken en activiteiten van de leden van het projectteam.

• Beheer je de behoeften inzake menselijke en technische middelen.

• Pas je de methodes, processen en tools toe zoals bepaald in het projectplan.

Tijdens de afrondingsfase.

• Verzorg je de follow-up en de evolutieve en correctieve maintenance van de toegepaste oplossingen.

• Verzorg je de overdracht van de projectkennis met het oog op continuïteit in BASU-modus (Business AS Usual) voor alle partijen waarop het project een impact heeft.

Profiel

• Je hebt een universitair diploma;

• Je hebt minimum 7 jaar ervaring als functioneel analist (ervaring als technisch analist is een pluspunt) en je hebt reeds meerdere projecten met succes geleid;

• Je hebt een bewezen ervaring op het gebied van implementatie/duurzaamheid van een oplossing voor documentenbeheer en/of groupware evenals het aansturen van een team;

• Functionele (en technische) kennis van het sharepoint-platform is een pluspunt;

• Je hebt ervaring met het toepassen van de processen en methodes van projectbeheer (planning, budget, indicatoren). Een ervaring in people management is een pluspunt

• Kennis van de energiesector is een pluspunt;

• Je beheerst een van de twee landstalen perfect en je hebt een goede kennis van de andere taal. Op professioneel vlak beheers je het technisch Engels;

• Kernvaardigheden: flexibiliteit, stressbestendigheid, klantgerichtheid (business) en resultaatgerichtheid, luistervaardigheid en communicatie, analytische geest en kritische ingesteldheid, gestructureerd en goed in synthese, assertiviteit, organisatie en planning, pragmatisme en reactiviteit, teamplayer.

Link : http://www.d-network.eu/Jobs/Details/3824