ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Deskundige bibliotheek m/v

Het stadsbestuur van Poperinge gaat over tot de aanwerving van een dynamische en gedreven Deskundige bibliotheek (m/v).

(B1-B3) – voltijds – contractueel

Taken

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
  • In samenspraak met de bibliothecaris werk je beleidsadviezen en actieplannen uit.  Je legt steeds de link naar het lokaal cultuurbeleid en breder stedelijke beleid.
  • Je zet projecten op om het actieplan uit te voeren.
  • Je staat in voor een vlotte dagdagelijkse werking en vervangt bij afwezigheid de bibliothecaris.
  • Je staat in voor een vraaggerichte publiekswerking om de tevredenheid van de klanten te garanderen.
  • Je neemt actief deel aan overlegmomenten en opleiding voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Aanbod

  • Contractuele tewerkstelling (verlenging na tijdelijk contract)
  • Tijdregeling: dagwerk
  • Boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gunstig vakantiestelsel.

Solliciteren

Wenst u zich kandidaat te stellen, stuur dan uw sollicitatiebrief, samen met uw curriculum vitae en een kopie van de vereiste diploma’s/attesten op aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge uiterlijk op 27 oktober 2017.

U kan uw kandidatuur indienen:

– ofwel per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs),

– ofwel bezorgt u uw kandidatuur per e-mail t.a.v. personeel@poperinge.be

– ofwel geeft u uw brief af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw kandidatuur.


Meer info : http://www.poperinge.be/NL/vacature/187/deskundige-bibliotheek/